Odvolání při nepřijetí na vysokou školu


Pokud jste úspěšně vypracovali přijímací testy na vysokou školu, ale samotné přijetí vám uteklo jen o pár bodů, ještě nemusí být nic ztraceno. Zkuste se odvolat.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Ten kdo přijímačky vůbec nezvládl nebo je „hluboko pod čarou“ přijatých studentů se nemusí s odvoláním vůbec namáhat. Pokud vám to ale uteklo jen o chlup, tak se odvolejte, za pokus nic nedáte a možná to i vyjde.

 

S odvoláním neotálejte, musí být provedeno do 30 dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Mimo osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, …) nezapomeňte uvést i informace o přijímacím řízení, kterého jste se zúčastnili (den, místo, varianta zadání, skupina, fakulta, obor, …). Dále pak přiložte kopie vysvědčení, certifikátů a dalších dokumentů, které by mohli pomoci k vašemu přijetí.

 

Ze zákona máte právo nahlédnout do vaší písemné práce, dozvěděl se správné odpovědi a styl bodování. Pořiďte si kopii a tu konzultujte s odborníky (například vašimi učiteli ze střední školy). Zkontrolujte si správnost bodového hodnocení a výsledný součet bodů. Pokuste se zpochybnit některé otázky a odpovědi (nejednoznačná otázka/odpověď, špatně formulovaná otázka, sporná odpověď, …)

 

Napadnout také můžete průběh přijímacího řízení (nemožnost soustředění kvůli sekání trávy pod okny učebny; méně času na vypracování oproti ostatním; …)

 

Přejeme mnoho štěstí při odvolání. Pokud vás ani přesto nevezmou, možná se vám budou hodit informace z článku „Když se nedostanu na vysokou školu“

 

Vzorové odvolání:

Petr Novák
Veveří 38
602 00 Brno

K rukám děkana

Věc: Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu

Podle ust. § 50 odst. 7 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), tímto podávám žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí na Elektrotechnickou fakultu BUT, obor sdělovací technika, denní magisterské studium. Žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody:

1) Úspěšně jsem absolvoval přijímací řízení, ale k přijetí mi bohužel chyběly pouhé 3 body. Pokud by se nakonec ještě uvolnilo místo na vaší fakultě, měl bych o studium veliký zájem.

2) Po konzultaci s odborníky jsem dospěl k názoru, že některé otázky nebyly jednoznačné:
V 5. testové otázce jsou 2 možnosti správné. 7. otázka je dvojsmyslná. …

Děkuji za pochopení a přezkoumání Vašeho rozhodnutí.

Petr Novák
V ………… dne ……..

Přílohy: Doklady, vysvědčení, fotografie, posudky

 

 

Pokud hledáte pomaturitní studium, tak nahlédněte do rubriky Seznam škol

 


Napsat komentář