Studijní materialy


Studijní materiály

Rozcestník užitečných studijních materiálů a online internetových aplikací, které ulehčí studium. Zdarma a bez registrace přednášky, skripta, e-learning, slovníky, encyklopedie, … Hodí se nejen pro samostudium, ale i pro zpracovávání seminárních a diplomových prací.

 

Studijní materiály

[ad#obsah]

 

cs.wikipedia.org obor: všeobecný
Největší encyklopedie na internetu, kterou tvoří sami uživatelé. Nejvíce příspěvků je sice v anglickém jazyce, ale i na její české odnoži se dá najít spousta hodnotných informací. Česká verze Wikipedie začala svou činnost v roce 2002, nyní má již přes 135 000 článků.

www.cojeco.cz obor: všeobecný
Všeobecná encyklopedie, obsahuje přes 100 000 hesel a 6 500 zvukových a obrázkových příloh.
www.helpforenglish.cz obor: angličtina
Můžete si otestovat vaši angličtinu a nechat si vysvětlit kde a proč děláte chyby. Rozšíříte si slovní zásobu podle nepřeberného množství tématických okruhů a prozkoušet si naučená slovíčka. Nechybí ani maturitní otázky z angličtiny. Pro odreagování jsou připraveny povídky v angličtině (včetně audio nahrávek), písničky, vtipy a hádanky. Samozřejmostí se vysvětlení gramatických jevů. Tipy a rady, jak se efektivně naučit anglicky. Recenze učebnic a výukového software. Cvičné testy ke zkouškám PET, FCE. Ilustrovaný překladový a výkladový slovník. A možnost stáhnout užitečný software.
www.nemecky.net

obor: němčina
Na webových stránkách nemecky.net se můžete zábavnou formou naučit a procvičit německý jazyk. Najdete zde různé testy, křížovky, vtipy, hádanky, přehled gramatiky a další zajímavé informace.
slovnik.czin.eu obor: jazyky
Mnohojazyčný online slovník. Překládá z češtiny a do češtiny 24 jazyků (angličtina, afrikánština, arabština, bulharština, čínština, finština, francouzština, chorvatština, italština, japonština, latina, maďarština, němčina, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, srbština, slovenština, španělština, turečtina, vietnamština)

U mnoha výrazů je k dispozici fonetika (výslovnost) nebo jiná užitečná informace k danému překladu. Součástí je také výkladový slovník, který vyhledává významy odborných, slangových, zastaralých a podobných počeštěných slov.
www.pravidla.cz

obor: český jazyk
Online elektronická náhrada za papírová Pravidla českého pravopisu. Stačí zadat hledané slovo a hned se dozvíte, jak se správně píše a jaké jsou jeho další možné slovní tvary.

Na webu nechybí ani vyčerpávající vysvětlení, kdy a jak se píše i/y a další pravopisné poučky (Měkké souhlásky ď, ť, ň se označují; Souhlásky párové; Skupiny souhlásek; Předložky a předpony s a z; Délka samohlásek v domácích slovech; Psaní slov přejatých; Zkratky a značky; Psaní velkých písmen; Psaní spřežek; …)
www.slovnik-synonym.cz obor: český jazyk
Online slovník českých synonym.
www.slovnik-cizich-slov.net obor: český jazyk
Online slovník cizích slov.

www.zkratky.cz obor: všechny
Zkratky.cz vám pomohou snadno nalézt význam hledané zkratky. Můžete také vyhledávat zkratky dle významů. Server obsahuje zkratky z nepřeberného množství oborů jako je matematika, ekonomie, počítače, chemie, historie, medicína, právo, technika, …
www.jednotky.cz obor: všechny
Jak již název webu napovídá, jde o online převodník nejrůznějších jednotek. Čas, Délka, Elektrický proud, Hmotnost, Hustota, Napětí, Násobky a díly, Objem, Obsah, Odpor, Práce a energie, Rychlost, Síla, Teplota, Tlak, Výkon, …
www.e-matematika.cz

obor: matematika
E-matematika.cz chce být každodenním pomocníkem všem těm, kteří se jako žáci, studenti nebo učitelé a středoškolští profesoři s matematikou potkávají. Nabízí řešené písemné práce, výukové materiály ke všem matematickým kapitolám, triky a tipy jak být v matematice úspěšní. Nechybí ani kratochvilné matematické rébusy.
www.e-fyzika.cz obor: fyzika
Web chce být každodenním pomocníkem všem, kteří se jako žáci, studenti nebo učitelé a středoškolští profesoři s fyzikou potkávají. Nabízí výukové materiály ke všem fyzikálním kapitolám, triky a tipy jak být ve fyzice úspěšní. Radí, jak zajímavě fyziku vyučovat a jak se ji snadno učit.

Na webu e-fyzika najdete: přehledný výklad jednotlivých partií fyziky pro studenty SŠ a žáky ZŠ; přehled základních vzorečků, fyzikálních veličina a fyzikálních jednotek; písemné práce z fyziky; otázky z fyziky ke zkoušení a odpovědi na ně; velký počet řešených příkladů z fyziky; hodně fyzikálních obrázků a náčrtků; přehled největších fyziků; kapitoly z historie fyziky a přehled zajímavých publikací o fyzice.
euler.fd.cvut.cz obor: matematika, fyzika, programování
Server aplikované matematiky fakulty dopravní ČVUT obsahuje geometrii, matematickou a statistickou pravděpodobnost, fyziku, matematiku, programování, algoritmy, … Naleznete zde volně ke stažení přednášky, cvičení, studijní materiály, skripta a mnoho dalších užitečných věcí nejen pro studenty ČVUT.
www.panovnici.cz obor: dějepis
Panovnici.cz – encyklopedie, ve které jsou uvedeni králové, královny, carové, císaři, faraoni, papežové, prezidenti, … a jejich životopisy.

www.spisovatele.cz obor: český jazyk – literatura
Spisovatele.cz je encyklopedie spisovatelů zahrnující autory od antiky až po současnost. Na tvorbě hesel se mohou podílet sami uživatelé.
www.ceska-poezie.cz obor: český jazyk – literatura
Projekt ceska-poezie.cz obsahuje českou poezii 19. a počátků 20. století. Za tímto unikátním počinem stojí samotný Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Plnotextová databáze má sloužit badatelům, studentům i laickým zájemcům o poezii.

Celý projekt je dostupný zdarma všem – nutná je pouze rychlá registrace.

Uživatelé tak mají bezplatně k dispozici kompletní texty básnických knih. Každý text je opatřen doprovodným materiálem zahrnujícím bibliografické údaje o zdroji.
www.jakpsatweb.cz

obor: HTML, CSS, JavaScript
Podrobná a názorná učebnice tvorby webových stránek s množstvím praktických příkladů. Příručka jazyka HTML – popis tagů a jejich atributů. Přehled CSS vlastností a hodnot. Učebnice programování v JavaScriptu. Základy PHP, Flash a Fireworks. Nepřeberné množství článků a návodu souvisejících s tvorbou internetových stránek.
www.epstudio.cz/~papousek/ obor: programování
Online učebnice programování v assembleru 86. Terminologie, instrukce, paměť, adresace, registry, zásobník, aritmetické instrukce, logické operace, cykly, přerušení, … Teorie, nákresy, praktické příklady.
www.podnikova-ekonomika.cz obor: ekonomie, podnikání
Znalostní systém Podniková ekonomika je vyvíjen pod vedením Katedry ekonomiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Uživatelům poskytuje informace ohledně ekonomických a právních aspektů podnikání.

wiki.medik.cz obor: medicína
Rozsáhlá přehledně setříděna databáze studijních materiálů pro studenty medicíny.

Cílem webu je shromažďovat všechny užitečné informace pro studenty medicíny a příbuzných oborů. Všem studentům je umožněno přispívat k rozvoji stránek a jejich vylepšování.

(Okruhy: Anatomie, Biochemie, Chemie, Chirurgie, Dermatovenerologie, Embryologie, Farmakologie, Genetika, Gynekologie a porodnictví, Histologie, Imunologie, Infekční lékařství, Klinická biochemie, Mikrobiologie, Neurologie, Oftalmologie, Otorinolaryngologie, Ošetřovatelství, Patologická fyziologie, Patologie, Pediatrie, První pomoc, Soudní lékařství, Urgentní medicína, Veřejné zdravotnictví, Vnitřní lékařství)
biol.lf1.cuni.cz obor: medicína – lékařská genetika
Multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky pod záštitou Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha.

Z obsahu: Pohlaví a genetika, Nemendelovská dědičnost, Komparativní genomika, Repetitivní DNA, Genetika komplexních znaků, Genetická kartografie, Farmakogenetika, Nutrigenomika, Úvod do proteomiky, Slovník genetických pojmů, …

www.sinicearasy.cz/ obor: botanika, ekologie
Fykologická laboratoř na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích vytvořila informační biologicko-ekologický web obsahující informace na téma sinice a řasy jak pro vlastní studenty, tak i pro širokou veřejnost. Součástí jsou i podrobná skripta pro malou a velkou fykologii.
www.zootechnika.estranky.cz obor: zootechnika
Zootechnika a chov hospodářských zvířat.
www.pravopisne.cz

obor: český jazyk
Pravidla českého pravopisu v metodických cvičeních a diktátech, která jsou přístupná on-line a zdarma.
Databáze cvičení pro všechny ročníky základní školy i složitější cvičení na velká písmena, čárky ve větách, vyjmenovaná slova apod., která poslouží nejen studentům středních škol.
it-slovnik.cz

obor: informatika
Výkladový slovník počítačových pojmů a termínů. Databáze vysvětlující slovní spojení a zkratky často používané v oblasti IT.
Slovník bab.la

obor: jazyky
Oboustranný slovník obsahuje více než 140 000 slov a slovních spojení s gramatikou, výslovností, synonymy a vzorovými větami. Slovník funguje na principu Wikipedie – každý uživatel může navrhnout nové heslo. Za kvalitu ručí tým bab.la, který přidaná hesla ověřuje.
Periodická tabulka prvků

obor: chemie
Obsáhlá periodická tabulka s popisem vlastností chemických prvků.

 
 
Jste autorem nebo uživatelem studijních textů či zajímavé online služby, která chybí v tomto seznamu – pošlete typ na redakce[@]hyperstudent.cz

 


Nechceme podporovat plagiátorství a nepoctivé studenty, kteří stahují referáty, seminární práce (seminárky), eseje, čtenářský deník, maturitní otázky, … z internetu. Rubrika studijní materiály obsahuje odkazy na přednášky, skripta, e-learning, slovníky, encyklopedie, … vše z ověřených zdrojů naprosto zdarma bez nutnosti poplatků a registrace. Na jednom místě tak máte k dispozici rozcestník užitečných internetových projektů, které vám pomohou při samostudiu i při vypracovávání studentských prací.