Autoškola


Speciální rubrika věnovaná autoškole přináší aktuální online testy Ministerstva dopravy (2019), zdarma ke stažení zákony a vyhlášky o silničním provozu, technické otázky, křižovatky, dopravní značky, procvičení první pomoci, …
Dozvíte se, co vše k získání řidičského oprávnění potřebujete, co autoškola obnáší a uděláte si přehled ve skupinách řidičských oprávnění.

 

[ad#obsah]

 

 

Online testy autoškoly Ministerstva dopravy 2019

Ministerstvo dopravy poskytuje zdarma na svém portálu online testy pro uchazeče o řidičské oprávnění. V aplikaci eTesty je možno si nanečisto vyzkoušet teoretickou zkoušku pro zdárné zvládnutí autoškoly. Cvičení a zkušební testy obsahují dopravní značky, křižovatky (řešení dopravních situací), zásady bezpečné jízdy, pravidla provozu na pozemních komunikacích, zdravotnickou přípravu (první pomoc) a další tematické okruhy.

 

Spustit eTest Autoškola od Ministerstva dopravy:

Autoškola online testy skupina A
Autoškola online testy skupina B
Autoškola online testy skupina B+E
Autoškola online testy skupina C
Autoškola online testy skupina C+E
Autoškola online testy skupina D

Autoškola online testy skupina D+E

Cvičná zkouška na webu Ministerstva dopravy se skládá z otázek, které mají pouze jednu správnou odpověď. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Na vykonání zkoušky je stanovena doba 90 minut.)

 

Cvičné testy autoškoly z jednotlivých oblastí:
Zákon č. 361/2000Sb. (Pojmy, povinnosti)
Zákon č. 361/2000Sb. (Jízda vozidly)
Zákon č. 361/2000Sb. (Ostatní ustanovení)
Dopravní značky
Řešení dopravních situací (křižovatky)
Zásady bezpečné jízdy [A]
Zásady bezpečné jízdy [B]
Zásady bezpečné jízdy [C,D]
Související předpisy
Podmínky provozu vozidel
Zdravotnická příprava
Soubor všech otázek

 

Zkušební testy Ministerstva dopravy do autoškoly k vytištění v PDF
Na uvedených odkazech si také můžete stáhnout testy autoškola 2019 vydané Ministerstvem dopravy ve formátu PDF určené pro tisk. Při každém stažení je vygenerován nový „papírový“ test. Každý test pak obsahuje náhodný výběr z testových otázek.

 

Stáhnout autoškola testy A (v PDF)

Stáhnout autoškola testy B (v PDF)

Stáhnout autoškola testy B+E (v PDF)

Stáhnout autoškola testy C (v PDF)

Stáhnout autoškola testy C+E (v PDF)

Stáhnout autoškola testy D (v PDF)

Stáhnout autoškola testy D+E (v PDF)

 

 

Autoškola – technická příprava (technika)

Otázky ke zkoušce odborné způsobilosti – ovládání a údržby vozidla:

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupina A, podskupina A1
Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupina B
Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupina C

 

 

Autoškola – zákon o silničním provozu zdarma ke stažení

Pravidla provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu – vyhlášky):
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky)
Vyhláška č. 31/2001 Sb. (řidičské průkazy a registr řidičů)
Vyhláška č. 32/2001 Sb. (evidence dopravních nehod)
Vyhláška č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému
Vyhláška č. 124/2007 Sb. paměťová karta řidiče
Vyhláška č. 82/2012 Sb. o technických silničních kontrolách

 

 

Tiskopisy pro zápis do autoškoly zdarma ke stažení

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel –
download.

Žádost o přijetí do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění (Žádost o řidičské oprávnění) –
download.

 

 

 

Získání řidičského oprávnění (řidičáku) musíte zvládnout:

 • zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy formou testu na PC
 • zkoušku z praktické jízdy
 • ústní zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla

 

Co vše čeká žáka autoškoly:

 • nejdříve musí přinést do autoškoly potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.
 • v autoškole vyplnit a odevzdá žádost o výcvik.
 • žák nastupuje výuku předpisů a teorie jízdy.
 • po zvládnutí teoretického základu přichází na řadu trenažér nebo cvičiště a poté jízdy v plném silničním provozu
 • po ukončení výcviku je žák přihlášen na OÚ a čeká na určení termínu provedení vlastní zkoušky.
 • zkoušky testem se provádí z pravidel a zdravotní přípravy. Ústně z konstrukce. Zkouška z jízdy se provádí na vozidle dle skupiny nebo podskupiny.
 • první je zkouška z pravidel a zdravotní přípravy. I když žák při tomto testu neuspěje, pokračuje ve zkoušce (jízdy a údržba vozidla). V opravném temínu pak opakuje pouze neúspěšnou dílčí zkoušku. Vše musí zvládnout do půl roku od konání první zkoušky.
 • pokud žák prospěl, zkušební komisař toto potvrdí a OÚ vydá řidičský průkaz.


V autoškole vás čeká teoretická výuka formou přednášek (Výuka předpisů o provozu vozidel, Výuka o ovládání a údržbě vozidla, Výuka teorie zásad bezpečné jízdy). Samozřejmostí je i opakování a procvičování probrané látky formou testů.

V praktické části musíte ze zákona odjezdit u skupiny B minimálně 28 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min). Autoškola vám vydá průkaz, který máte během jízdy u sebe a kam se zaznamenává počet odježděných hodin.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce. Při dohodě na individuálním plánu je možno délku kurzu výrazně zkrátit (intenzivní výukou, ne krácením minimální doby).

Výcvik je ukončen při dovršení učební osnovy a splnění minimálního počtu odježděných hodin.

Na zkoušku přihlašuje žáka autoškola po ukončení výuky. Samotná zkouška se skládá ze tří částí: písemný test z pravidel na PC, ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla, zkouška z praktické jízdy. Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní. Všechny zkoušky musíte složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik v autoškole.

 

 

Autoškola – skupiny řidičského oprávnění

Skupina min. věk další podmínka
AM mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h 15  
A1 lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW 16  
Ao motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16kW/kg 18  
An
motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16kW/kg 21  
B1 motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychlostí nad 45 km_h-1 nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 cm3 nebo jiným zařízením srovnatelného výkonu; pohotovostní hmotnost nesmí být vyšší než 550 kg 17  
B motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg
18  
B+E jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg
jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B
18 držitel skupiny B
C1 motorová vozidla s max. přípustnou hmotností od 3 500 kg do7 500 kg; smí být připojeno přívěsné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg 18 držitel skupiny B
C1+E jízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny C1 a přípoj. vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg; max. přípustní hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a max. hmotnost přípojného vozidla nesmí přesahovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla 18 držitel skupiny C1
C motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg 18 držitel skupiny B
C+E jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
18 držitel skupiny C
D1 motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8, ale ne více než 16 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg 21 držitel skupiny B
D1+E jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg (bez přepravovaných osob); max. přípustní hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a max. hmotnost přípojného vozidla nesmí přesahovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla 21 držitel skupiny D1
D motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg 21 držitel skupiny B
D+E jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg 21 držitel skupiny D

 

 

 

Autoškoly ve vašem okolí:

Všechny autoškoly: Autoškola Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Kladno, Olomouc, Frýdek Místek, Havířov, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Opava, Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava, Mladá Boleslav, …

 

 

 

V rubrice Autoškola hledejte aktuální online testy 2019 (Ministerstvo dopravy); ke stažení tu máme zákon o silničním provozu a potřebné dokumenty k přihlášení do autoškoly, možná se vám budou hodit otázky z techniky a údržby vozidla (autoškola technika skupina a, b, c); přehled skupin řidičských oprávnění; ale hlavně také cenné rady.