Seznam škol


Seznam škol

Seznam všech veřejných vysokých škol v ČR, rozsáhlá databáze téměř třiceni VŠ obsahujících více jak 150 fakult s odkazy na informace a kontaktní údaje.
Kompletní přehled vysokých škol a univerzit pro bakalářské, magisterské a navazující studium v prezenční, kombinované i dálkové formě studia.

 

 

[ad#obsah]

 

 

 

Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem. V České republice je 26 veřejných vysokých škol. Většina z nich je univerzitního typu, pouze Vysoká škola polytechnická v Jihlavě je neuniverzitní. Veřejné vysoké školy jsou financovány především dotacemi ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji jejich financí mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů obcí, výnosy z doplňkové činnosti a dary.