Zahraniční studijní pobyty


Pokud už je vám česká kotlina příliš těsná a rádi byste vyrazili za vzděláním do zahraničí, zkuste si vybrat z několika následujících studijních programů, které vám pomohou se zajištěním vzdělání dále od rodné hroudy.

 

 


[ad#obsah]

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

Je součástí Domu zahraničních služeb (DSZ – www.dsz.cz), který funguje pod záštitou MŠMT. Koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce a vytváří informační systém o vzdělávacích programech EU.

 

Program Comenius

Je zaměřen na mateřské, základní a střední školy. Nabízí výměnné pobyty jak pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky.

 

Program Erasmus

Zaměřuje se na spolupráci s vysokoškolskými institucemi. Aby se mohl člověk zapojit do tohoto programu, musí být studentem bakalářského, magisterského nebo doktorandského studijního programu na VŠ (nebo studentem některých VOŠ), která je do programu Erasmus zapojena. Na základě přiděleného stipendia může studovat 3-12 měsíců na zahraničních univerzitách v zemích EU (+ Turecko, Island, Norsko, Lichtenštejnsko).
Výběr studentů se provádí na domácí škole. A to podle prospěchu a jazykových znalostí.
Domácí škola plně uznává studium (kredity) ze zahraniční školy.
Za studium v zahraničí neplatíte žádné školné a ještě navíc dostáváte každý měsíc finanční podporu (stipendium).

 

Program Leonardo da Vinci

Stará se o odborné vzdělávání pro „nevysokoškoláky“. Je určen hlavně pro studenty VOŠ a lidi z praxe. Žádost nemůže podat jednotlivec, vždy se o to stará VOŠ nebo zaměstnavatel. Cílem projektu je zvýšení jazykové a odborné způsobilosti mladých lidí. Délka stáže je 2-39 týdnů.

 

Erasmus Mundus

Poskytuje stipendia pro evropské studenty magisterských programů ke studiu mimo EU. Je řízen přímo Evropskou komisí. Uchazeč se musí sám obrátit přímo na konsorcium nabízející konkrétní kurz.

 

Vládní stipendia

– Stipendijní pobyty v zahraničí (Čína, Izrael, …) Zajišťuje DSZ-MŠMT. Konkrétní údaje se pobyt od pobytu liší. Předpokládá se, že si zájemci sami vyhledají kontakty o které mají zájem.

 

CEEPUS

– Určen je pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů s ukončeným druhým semestrem, postgraduální studenty a pro pedagogické pracovníky VŠ. Maximální věk je 35let. V CEEPUS jsou tyto země: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora.

 

Program Aktion

– jde o Česko-Rakouský program pod záštitou DSZ-MŠMT. Stipendia jsou určena pro studenty, doktorandy, učitele a vědecké pracovníky veřejných VŠ. Věková hranice je 35let.

 

Program High School

Tento program umožňuje středoškolákům studovat na střední škole v zahraničí. Studenti bydlí v hostitelských rodinách.
Hight School je určen pro studenty od 13 do 19 let se slušnou úrovní jazyka a dobrými studijními výsledky. Studenti jsou do škol umísťování podle věku a studovaného oboru.

 


Napsat komentář