Výsledky výzkumu mezi zaměstnavateli o absolventech vysokých škol


Česká studentská unie (ČeSU), zveřejnila závěry z unikátního průzkumu „ČeSU TOP studenti“ mezi manažery personálních oddělení o požadavcích na absolventy vysokých škol. Pro zaměstnavatele je z dovedností nejvíce důležitá znalost anglického jazyka (89%), která ale absolventům českých vysokých škol často chybí (57%).


[ad#obsah]

 

Všichni manažeři personálních oddělení (100 %) považují znalost anglického jazyka u absolventů vysokých škol za důležitý prvek z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Když tito zaměstnavatelé přijímají absolventy, znalost angličtiny je nutná u 89 % z nich. Nadpoloviční většina zaměstnavatelů (57 %) uvádí, že znalost angličtiny by měli absolventi zlepšit.

 

„I když soukromý sektor v době krize nabírá méně absolventů než před krizí, stále je o kvalitní vysokoškoláky se znalostí jazyků zájem. A firmy to dokáží finančně ocenit. Více než tři pětiny (61 %) z námi oslovených společností nabízí vysokoškolákům vyšší než průměrný plat. Z toho 19 % firem nabízí nástupní plat v rozmezí 32 až 36 000 korun,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, mluvčí České studentské unie.

 

Zaměstnavatelé si vybírají studenty se zkušenostmi. Až 93 % manažerů personálních oddělení si myslí, že absolventi by měli již při studiu na vysoké škole získat pracovní zkušenost či praxi z oboru svého studia. Nemusí se však jednat pouze o pracovní zkušenost. Doporučení zaměstnavatelů je vycestovat za zkušeností do zahraničí. Například formou programu Erasmus (75 %), nebo formou zahraniční stáže (52 %). Poměrně vysoce je hodnocena účast absolventů během studia na případových studiích a workshopech pořádaných samotnými společnostmi (55 %). Zkušenost ze studentské organizace či projektu během vysoké školy (43 %) je hodnocena lépe, než zkušenost mimo obor studia (36 %).

 

Jsem rád, že zaměstnavatelé umí ocenit zkušenosti uchazečů o práci ze studentských organizací. Studenti toto začali vnímat, a proto v poslední době vzniká relativně hodně studentských organizací,“ dodává Jiří Kohout.

 

Na známky ve škole se u pohovoru téměř nedívá, na dovednosti ano

Podstatná část (87 %) manažerů personálních oddělení nebere v potaz při výběrovém řízení studijní výsledky. Pouze 13 % firem se na studijní výsledky zaměřuje. Naopak ostatní dovednosti, jako ochota se dále vzdělávat nebo schopnost týmové spolupráce je pro zaměstnavatele důležitá.

 

Deset nejdůležitějších dovedností absolventů vysokých škol podle personálních manažerů:

Dovednost %
Znalost cizí řeči 88,6 %
Ochota učit se 86,4 %
Schopnost týmové spolupráce 84,1 %
Komunikační dovednosti 84,1 %
Samostatnost 72,7 %
Logické myšlení 70,5 %
Entuziazmus (nadšení, „Drive“) 63,6 %
Svědomitost 63,6 %
Odolnost vůči stresu 59,1 %
Analytické myšlení 56,8 %

 

Pět dovedností, které absolventům vysokých škol nejčastěji podle personálních manažerů chybí:

Dovednost %
Znalost cizí řeči 56,8 %
Komunikační dovednosti 43,2 %
Profesionální vystupování 43,2 %
Samostatnost 27,3 %
Logické myšlení 22,7 %

 

Spolupráce mezi vysokými školami a soukromým sektorem je důležitá pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Zaměstnavatelé by ocenili intenzivnější spolupráci mezi vysokými školami a soukromým sektorem. Výstupem by mohla být lepší uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. 63 % zaměstnavatelů si myslí, že by tato spolupráce určitě zvýšila uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Dalších 33 % si myslí totéž a odpovídá „ano, spíš by zlepšila“. Pouze 4 % personálních manažerů si není efektem jistá.

 

O průzkumu

Průzkum byl realizován Centrem pro výzkum studentského mínění (CVSM) mezi 52 manažery personálních oddělení významných firem. Firem, které byly nejlépe hodnoceny vysokoškoláky jako „Zaměstnavatelé snů“ v průzkumu ČeSU TOP zaměstnavatelé. Průzkum probíhal v období 21. května – 1. června 2012.

 

 


Napsat komentář