Výběr střední školy: Plno mají i učiliště. Studijní obor je třeba vybírat pečlivě


Na střední školy míří početně nejsilnější generace. Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat až do 20. února. Je ale třeba pečlivě vybírat školu, kam přihlášku poslat. V loňském roce se tisíce žáků nedostaly ani na „učňák“.

Učební obory – často poslední volba řady uchazečů o studium na středních školách a jistota, že se alespoň na nějakou školu dostanou. V minulosti bylo běžným scénářem, že na učební obor šli i žáci, kteří o jeho studium neměli zájem a po roce studia se znovu zkoušeli dostat na vysněnou střední školu. To už ale dávno neplatí. „Odliv žáků po prvním ročníku na jiné školy je zcela minimální. Spíše evidujeme opačný trend, tedy snahu přestoupit na naši školu a naše učební obory z jiné školy. Většina uchazečů o řemeslné učební obory bere svoji volbu jako primární, a nikoliv záložní nouzovou variantu. Dnes si uchazeč o maturitní obory dá přihlášku spíše na dvě vysněné střední školy a jejich maturitní obory a třetí záložní variantou je přihláška na maturitní obor střední školy, která nemá takový přetlak zájemců. Vzhledem k převisu zájemců o řemeslné učební obory je motivovaných uchazečů pro daný řemeslný obor až 70 procent,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

V loňském roce hlásily „učňáky“ napříč Českem velký přetlak přihlášených. Stejný scénář očekávají i letos. „Celkem na naší škole každoročně studuje přes 1 500 žáků, což znamená, že patříme mezi největší střední školy v Česku. Pro nadcházející přijímací řízení ke studiu předpokládáme přijetí zhruba 500 nových žáků do prvních ročníků maturitních i učebních oborů. Vzhledem k nové metodice přijímacího řízení na střední školy s možností podání až tří přihlášek počítáme s obdržením více než 1 500 přihlášek v rámci 1. kola přijímacího řízení. To znamená, že zhruba tisícovku uchazečů budeme muset odmítnout. Obdobná situace nastala už v loňském roce. Prakticky ve všech oborech jsme měli více přihlášek, než kolik lze přijmout uchazečů, v některých oborech bylo přihlášek i několikanásobně více. Odmítnout jsme museli kolem 620 uchazečů,“ uvedl Miloslav Janeček.

Pečlivě vybírat by měli uchazeči nejen školu, na kterou se hlásí, ale i obor. Na některé je kvůli kapacitě velmi obtížné se dostat. „U učebních oborů zakončených výučním listem je u nás dlouhodobě největší zájem o obory instalatér, truhlář, zahradník, strojní mechanik a malíř/lakýrník. Například budoucích truhlářů můžeme přijmout maximálně 45, přihlášek loni dorazilo 153, obor instalatér má kapacitu 45 žáků, přihlášek se nám loni sešlo 110. Naopak dlouhodobě nejméně žáků má naše škola právě v těch učebních oborech, o které je na trhu práce paradoxně velký zájem. Konkrétně se jedná o učební obory pokrývač, klempíř nebo sklenář. Dlouhodobě je zájem uchazečů o tyto učební obory nižší, byť zájem zaměstnavatelů je enormní. Například učební obor sklenář aktuálně v celé České republice vyučuje pouze naše škola,“ řekl Miloslav Janeček.

Ne každý člověk má v patnácti letech jasné představy o své budoucnosti. Často se tak stane, že si vybere obor, který ho nebaví nebo pro něj nemá předpoklady. Nutně to ale nemusí znamenat, že bude celý život dělat něco, co mu nejde. Obor může během studia změnit. „Změna oboru vzdělání možná je. Jedná se jak o možnost přestupu z maturitního oboru na obor učební, pokud dojde u žáka k přecenění sil v rámci maturitního studia. Taktéž je možné a běžně k tomu dochází, že žák zjistí, že ho například tolik nebaví práce se dřevem a požádá o přestup z učebního oboru truhlář například na obor strojní mechanik, který pracuje s kovy. Pokud je změna oboru realizována ještě v prvním pololetí školního roku, lze toto mnohdy uskutečnit i bez nutnosti opakování ročníku, a tedy ‚ztráty‘ roku pro daného žáka. Vše je samozřejmě podmíněno volnou kapacitou v daných oborech vzdělání,“ vysvětlil Miloslav Janeček.

Po ukončení studia se absolventi o práci bát nemusejí. Většinu z nich si firmy „zabookují“ už během studia. „Po absolventech řemeslných oborů je mezi zaměstnavateli na trhu práce obrovská poptávka napříč obory. Je zcela běžné, že naši školu týdně kontaktuje několik firem, které mají zájem nejen o absolventy daných oborů, ale i o možnost přijmout žáky vyšších ročníků na odborný výcvik. V plné míře zde platí základní ekonomická poučka, že co je vzácné a nedostatkové, to je současně drahé. Takže naši absolventi řemeslných oborů si z pracovních nabídek vybírají a často nastupují do firem s nadstandardním finančním ohodnocením,“ uzavřel Miloslav Janeček.

Petra Ďurčíková


Napsat komentář