Ubytovací stipendium


Studium na vysoké škole je velice nákladnou záležitostí. Jednou z dražších položek je ubytování. Vysokoškoláci si mohou zažádat o ubytovací stipendium, má to však několik úskalí.

 

 


[ad#obsah]

 

Ubytovací stipendium bylo zavedeno 1. října 2005. Pro přiznání stipendia je rozhodující stipendijní řád příslušné vysoké školy. MŠMT do tohoto předpisu nezasahuje, protože veřejné vysoké školy jsou zřízeny zákonem o vysokých školách a jsou samosprávným nestátním subjektem.
O ubytovací stipendium si můžete zažádat bez ohledu na to, zda jste ubytováni na koleji, na privátu nebo jinde či pouze dojíždíte.

 

Pro získání ubytovacího stipendia musí student splňovat následující podmínky:

  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  • nepřekročil standardní dobu studia,
  • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
  • navštěvuje první sdudijní obor

 

Pozor na podmínku prvního studovaného oboru. Pokud například změníte fakultu, tak již nemáte nárok na ubytovací stipendium. To je ještě celkem pochopitelné. Ty samé následky však má i to, když se pouze zapíšete ke studiu, kam pak vůbec nenastoupíte. Dnem zápisu do studia na veřejné vysoké škole se uchazeč totiž stává studentem.
V případě souběžně studovaných studijních programů student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve.

 

„Zapsal jsem se ke studiu, které jsem ale nikdy nestudoval, protože před zahájením akademického roku jsem byl přijat ještě na jiný studijní program, která mi vyhovovala lépe. Vysoké škole, kam jsem se zapsal nejprve, jsem oznámil, že tam studovat nebudu. Přesto mi nebylo přiznáno ubytovací stipendium s tím, že současné studium není mým prvním studiem, což je jednou z podmínek stipendijního řádu mé vysoké školy.“ takto si stěžuje na webu MŠMT jeden ze studentů.

 

Student žádá o přiznání ubytovacího stipendia svoji vysokou školu. Pokud splní všechny podmínky je mu stipendium vypláceno (jeho VŠ) na bankovní účet zpětně za několik měsíců.
Měsíční výše výplaty ubytovacího stipendia je v řádu stovek korun (600-700 Kč). Přesná částka se odvíjí od výše státní dotace podělené počtem žadatelů o pobírání ubytovacího stipendia a mírně si na jednotlivých školách odlišuje.

 

Poslední možnost podat žádost o ubytovací stipendium je na jednotlivých školách různá, většinou máte čas do konce října.
Pokud se u studenta změní některá z podmínek pro přidělení ubytovacího stipendia, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na studijní oddělení své fakulty.

 


Napsat komentář