Typy pracovních poměrů


Nevyznáte se ve spleti pracovních úvazků? Hledáte, který z nich se vám nejlépe hodí? Přečtení tohoto článku vám pomůže se v pracovních poměrech zorientovat. A vybrat si pro vás ten nejvhodnější.

 

 


[ad#obsah]

 

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako „den nástupu do práce“. V některých speciálních případech vzniká pracovní poměr jmenováním nebo volbou (výkon veřejné funkce).

Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které vyplývají z pracovní smlouvy, pracovními a mzdovými podmínkami, za kterých má práci vykonávat. V pracovní smlouvě by mělo být uvedeno: druh práce na který jste přijati, místo kde tuto práci budete vykonávat, den nástupu práce, popř. podmínky, jenž jsou zaměstnavatelem vyžadovány. Od podpisu pracovní smlouvy je zaměstnanec i zaměstnavatel povinen se řídit Zákoníkem práce.

Pracovní poměr je dohodnutý na dobu neurčitou v případě, kdy není v pracovní smlouvě určená jeho doba trvání, a také v případě, kdy pracovní poměr na dobu určitou nebyl dohodnutý písemně.

Pokud je ve smlouvě uveden termín ukončení, jedná se o smlouvu na dobu určitou. Ta může být po uplynutí smluvené doby prodloužena, ale pouze na celkovou délku dva roky.

Pokud budete zaměstnáni se zkušební dobu trvající obvykle tři měsíce, musí to být vždy uvedena ve smlouvě, jinak zkušební doba neplatí.

V určitých případech může být uzavřena dohoda. Existují dva typy dohod:

 

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce se sjednává ústně či písemně, stejně lze řešit i výpověď. Většinou jde o vypracování nějakého konkrétního úkolu. Pro jednoho zaměstnavatele můžete na DPP odpracovat maximálně 150 hodin za rok. Oproti pracovnímu poměru také neodvádíte sociální a zdravotní pojištění, tím pádem pak nemáte nárok na nemocenské dávky.

 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Uzavřít ji můžete nejdéle na 12 měsíců. Pracujete-li na DPČ, platíte zdravotní a sociální pojištění a máte tedy nárok na výplatu dávek v nemoci. Pojištění neodvádíte jen v případě, máte-li měsíční mzdu pod 400 Kč. Odpracovat na DPČ pak můžete (v týdenním průměru) maximálně polovinu standardní pracovní doby (nesmí to tedy být více než 20 hodin). Po dobu 3 měsíců v roce je pak možné pracovat v rámci DPČ na plný úvazek (např. po dobu prázdnin).

 

Oba typy dohod mají nevýhody:

  • Nemáte nárok na dovolenou.
  • Zaměstnavatel může dát výpověď kdykoli bez udání důvodu
  • V případě výpovědi se na Vás nevztahují ochranné lhůty (můžete dostat výpověď i v době nemoci apod.)
  • Pro práci na dohody neplatí minimální zákonná mzda a minimální mzdové tarify.
  • Zodpovídáte za způsobenou škodu.

 

Pokud hledáte práci, tak nahlédněte do rubriky Nabídka práce
Pokud hledáte brigádu, tak nahlédněte do rubriky Brigády pro studenty

 


Napsat komentář