Typografická pravidla


Jako studenti neustále sepisujete nějaké referáty, eseje, projekty, protokoly, diplomky, seminárky, …
Při tom musíte dbát na dodržování jistých typografických pravidel. Stručný souhrn těch nejdůležitějších i s příklady naleznete v následujícím článku.

 


[ad#obsah]

 

Interpunkční znaménka (tečka, čárka, vykřičník, otazník, středník, dvojtečka) se ve větě píší těsně za slovem a za nimi následuje mezera. Jako příklad poslouží kus textu, který je výše: tečka, čárka, vykřičník. Stačí vám to? Musí!
Za tečkou se píše mezera i ve zkratkách (s. r. o.) a v datech (18. 9. 2007).
Pokud je tečka součástí výrazu, neodděluje se mezerami (referat.doc, www.hyperstudent.cz)
Desetinná čárka se mezerami neodděluje (5,26)

 

Spojovník („-„)
– nikdy neoddělujeme mezerami
– požívá se při: dělení slov; spojka „-li“; spojení dvou neoddělitelných celků (Brno-Židenice, Frýdek-Místek)

 

Pomlčka („–„):
– mezera v řeči, vložená věta, vložené slovní spojení
– přestávka v řeči (Byl jsem – prostě mimo.) . . . v těchto případech pomlčku oddělujeme z obou stran mezerami.
– odrážka
– spojení dvou samostatných slov, mezi nimiž je nějaký vztah (Suchý–Šlitr, Brno–Praha, 1984–88)

 

Čas – dynamický – píše se s dvojtečkou (:) . . . Rekord pokořil s časem 1:40:15.
– statický – píše se s tečkou (.) . . . Začátek představení v 20.30 (možno i 20 h 30 min)

 

Číslovky – píší se číslicí nebo slovem. Za pořadovými napsanými číslicí se píše tečka. Nepřidávají se žádné koncovky (Byl 23. v pořadí. Nelze: Byl 23tí v pořadí.)
Tisíce se neoddělují tečkou (21 000). Mezerou neoddělujeme tisíce u letopočtů a dalších čtyřmístných čísel (1989).

 

Číslovky a jednotky
10 m znamená „deset metrů“, kdežto 10m je přídavné jméno „desetimetrový“; podobně 12 % je „dvanáct procent“, zatímco „dvanáctiprocentní“ se napíše 12%
Píše se 20násobek v žádném případě 20-násobek nebo 20-ti násobek. (6strunná kytara, 25letý, 3krát víc)

 

Uvozovky
Slovo či větu jimi obklopujeme těsně (bez mezer).
Pravidlo pro použití lze vysledovat z následujícího ukázkového textu:
„Dáváme-li do uvozovek celou větu, jsou horní uvozovky až za tečkou.“ Naopak klademe-li do uvozovek jen část věty, píšeme tečku až za „slovo v uvozovkách“.

 

Závorky obklopují text těsně z obou stran. (Text v závorce.) Pokud je v závorkách jen část věty, je tečka až za závorkou (asi takto).

 

Ampersand (&) odděluje se mezerami (Nenašel & Zabloudil)

 

Lomítko (/) neodděluje se mezerami (20 km/h, školní rok 1995/96)

 


Napsat komentář