Třetina Čechů utratí za vzdělání a osobní rozvoj více než pět tisíc ročně. Knihy patří k nejdůvěryhodnějším zdrojům informací


Podle průzkumu Nakladatelského domu GRADA realizovaného ve spolupráci s agenturou STEM/MARK vyhledává 63 % Čechů informace z oblasti zábavy, naopak vzdělávání se věnuje 45 % lidí. Za důvěryhodné zdroje informací považuje 93 % oslovených tištěné či elektronické knihy. Jedna třetina uvádí, že do vzdělávání a osobního rozvoje investuje ročně více než 5 000 korun.

 


[ad#obsah]

 

Mezi hlavní důvody, proč osobní rozvoj naopak odkládáme, patří nedostatek času a pro nadpoloviční většinu z nás i náročnost vyhledávání kvalitních zdrojů. Tento fakt potvrzuje také Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI poskytující online MBA studium: „Mezi naše studenty patří manažeři a podnikatelé, kteří musí skloubit práci s péčí o rodinu a studiem. Pro velkou časovou vytíženost preferují nejen on-line studijní programy, ale i ověřené on-line zdroje literatury, k nimž mají přístup kdykoliv během dne. Z toho důvodu jsme jim v rámci studia umožnili bezplatný přístup do on-line knihovny Bookport, čímž ušetří čas vyhledáváním informací a více jej věnují studiu.“

 

Právě moderní on-line platformy představují efektivní způsob, jak získat velké množství kvalitních dat na jednom místě. Jednou z nových forem představuje také Bookport, díky němuž lidé získají přístup k tisícům odborných, i populárně naučných knih pro osobní rozvoj či z oblasti beletrie pro volný čas od několika významných českých nakladatelství v rámci měsíčního předplatného.

 

Malá důvěra v televizi a rozhlas
Mezi nejčastěji využívané formy osobního rozvoje patří v České republice četba tištěných či on-line knih, dokumenty spojující obraz s poslechem a dále interaktivní kvízy či testy. Knihy navíc označilo 93 % respondentů za nejdůvěryhodnější zdroje informací, naopak nejméně důvěry lidé vkládají do dat získaných z televize (55 %) či z rozhlasu (52 %). Mezi vyhledávanými obory přitom dominují informační technologie, jazyky a zdravotnictví, které následuje pedagogika, daně, marketing nebo historie.

 

Finanční investice do vzdělání
Až 31 % Čechů investuje do zdrojů souvisejících se studium či osobním rozvojem pět tisíc a více korun ročně. Jedna pětině v průzkumu uvedla, že je ochotna vydat za rozšíření profesních či osobních obzorů pouze jeden tisíc korun a méně ročně. Průměrná roční útrata Čechů v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání činí 4 980 korun.

 

O průzkumu
Průzkum „Češi a osobní rozvoj“ byl realizován v září 2017 prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agenturou STEM/MARK. Věkové rozmezí respondentů 18–60 let s minimálním vzděláním středoškolským s maturitou. Celkový počet zúčastněných 331 lidí napříč Českou republikou, doplňkovou skupinou byly maminky s dětmi do 5 let (108 respondentů).

 

Renáta Hrabáková


Napsat komentář