Studenti řešili, jak zpřístupnit pamětihodnosti vozíčkářům a oživit zapomenuté turistické cíle


Hrady a zámky patří mezi tradiční výletní cíle. Řada z nich je ale stále nepřístupná lidem na vozíku nebo rodinám s malými dětmi. Mladí odborníci na cestovní ruch proto vymysleli nové turistické trasy, díky kterým se do zajímavých lokalit dostanou i lidé s pohybovým hendikepem nebo matky s kočárkem. Případové studie představili odborné veřejnosti studenti Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO). Hledali i nové přístupy pro turisticky neprávem opomíjené lokality, jako je například Krušnohorsko a Lázně Bělohrad. Řešení vidí v úzké spolupráci s místními organizacemi a zapojení místní komunity do pořádání kulturních a společenských akcí.

 


[ad#obsah]

 

„Cestování je pro mnohé z nás samozřejmou aktivitou, a málokdy si uvědomujeme, jak a které překážky při tom překonáváme. Právě tyto bariéry a jejich neznalost mnohou být pro handicapované osoby na vozíčku či pro maminky s kočárkem limitující a vysoce omezující. V našem projektu Píseckem na kolečkách jsme navrhli možnosti, jak tento problém řešit,“ říká Lucie Šmídová, studentka VŠO.
„V naší výuce dáváme velký důraz na propojení studia a praxe. Důkazem toho jsou právě studentské projekty, ve kterých mladí lidé řeší skutečné situace s ohledem na to, aby jejich nápady byly realizovatelné a pomohly zlepšit cestovní ruch v dané lokalitě,“ popisuje Iveta Hamarneh, garantka kurzu Případové studie v cestovním ruchu a prorektorka pro studium na VŠO. Studentské projekty škola představuje veřejnosti už devátým rokem v řadě. Letos odrážejí aktuální trendy v turismu, jako je odstraňování bariér a zpřístupnění pamětihodností imobilním návštěvníkům.

 

Píseckem na kolečkách
Studenti například zmapovali vybrané atraktivity cestovního ruchu na Písecku z hlediska jejich bezbariérovosti či právě naopak bariérovosti. Na základě toho navrhli optimální turistické trasy, které vyhovují uživatelům vozíčku či maminkám s kočárkem. Trasy zahrnují takové objekty, které mohou navštívit i lidé s omezenou pohyblivostí. Výstupem projektu má pak být brožura obsahující např. rozměry vstupních dveří, toalet či výskyt případných překážek na trasách, ale i konkrétní trasy doporučujícího charakteru, kde jsou uvedeny i počty kilometrů nebo předpokládaná dobu trvání. Snahou projektu je zatraktivnit “ukázkově bariérové město” a usnadnit handicapovaným osobám cestování i do obtížněji přístupných míst.

 

Blatensko křížem krážem
Jiná skupina mladých odborníků vypracovala několik inovativních stezek, které je možné projet buď na kole, autem, pěšky či po vodě. Všechny začínají ve městě Blatná a končí ve známějších lokalitách, jako je město Písek, zámek Orlík a hrad Zvíkov. Součástí těchto cest jsou zároveň zastávky na méně známých památkách a místech. Navržené trasy jsou vhodné především pro rodiny s dětmi, mladé i starší páry, studenty, ale i seniory. Projekt pomohou zrealizovat: ZŠ Jana Wericha v Praze 6, ZŠ Žižkov Kutná Hora a MŠ Kaňk – Paraplíčko (Mateřské školy Kutná Hora). Studenti by chtěli celý projekt zahájit kulturní akcí – Festival Blatensko křížem krážem, jehož součástí bude bohatý program pro rodiny s dětmi s možností ochutnávek regionálních a farmářských produktů a nabídkou rukodělných výrobků.

 

Raisův Bělohrad
S cílem pozvednout úroveň kulturního vyžití v destinaci Lázně Bělohrad a oživit lázeňské město studenti navrhli projekt amatérské literární soutěže. Akce nabízí doprovodný program v podobě gastronomické soutěže zaměřené na přípravou podkrkonošských specialit, aktivit pro rodiny s dětmi nebo přednášek. Projekt usiluje o maximální zapojení místních obyvatel do programu. To by mohlo podpořit i další iniciativy na lokální úrovni, kterých by se už chopili sami lidé z okolí, kteří mají čas a chuť něco udělat pro zdejší komunitu.

 

Objevení zapomenutých koutů Krušných hor
Další projekt se týkal i turisticky „zapomenuté“ oblasti Krušných hor v okolí obcí Měděnec, Kovářská, Perštejn a Klášterec nad Ohří. Cílem projektu je opětovně přilákat české i zahraniční turisty do lokalit, které bohužel už mají svoji slávu za sebou, ale v době svých největších ér byly hojně navštěvované.

 

Žatec, jako MEKKA chmelařů
Studenti se zaměřili i na to, jak usnadnit handicapovaným osobám cestu na žádaná turistická místa, jako je například „Chmelařské muzeum“ v Žatci, největší svého druhu na světě. Cílem projektu je představení muzea a jeho okolí, ale i dalších památek samotného historického města Žatec. Navržená turistická trasa obsahuje informace o dopravě na místo, nabídce restaurací v okolí, ukazuje možné pěší cesty do objektů a poskytne i celkový přehled návštěvníkovi, který místo navštíví poprvé. Zajímavostí tohoto projektu je, že studenti navrhli také konkrétní doporučení pro stávající provozovatele služeb v okolí, která by jim mohla pomoct v dalším rozvoji.

 

 

Vysoká škola obchodní
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvují téměř 2 500 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Management leteckých podniků, nebo Management cestovního ruchu.

 

Darina Povrová


Napsat komentář