Studenti kvitují členství ČR v EU a NATO, ale české politiky vidí jako problém


Že byl vstup České republiky do Evropské unie chybou? Talentovaní studenti, kteří žádají o stipendium v rámci programu SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly, si to nemyslí. Jednoznačně kladně hodnotí naše členství v EU i v NATO. Politickou situaci v České republice ale studenti vidí jako aktuální problém. Stejně tak by rádi změnili řadu skutečností v tuzemském vzdělávacím systému.

 


[ad#obsah]

 

Společnost Datank realizovala průzkum mezi uchazeči o stipendium programu SCHOLARSHIP, prostřednictvím kterého Nadace Zdeňka Bakaly finančně podporuje studium českých talentů na prestižních zahraničních univerzitách v USA, ve Velké Británii a v dalších evropských zemích. Téměř všichni oslovení studenti (98 %) hodnotili kladně vstup ČR do NATO a 94 % jich považuje za pozitivní také vstup do Evropské unie, přestože tento názor obecně v české společnosti nepřevládá.

 

Méně jasný postoj vyjádřili studující ohledně rozdělení Československa. Celá čtvrtina dotázaných považuje rozpad federace za špatné rozhodnutí. „Evropa potřebuje být spojována, ne rozmělňována,“ zaznělo od nesouhlasících studentů.

 

Mladé lidi zajímá politika, vůči naší jsou ovšem skeptičtí
V souvislosti s letošním výročím 25 let od Sametové revoluce se výzkum zaměřil na názor vysokoškoláků ohledně politického dění v Česku a na postoj studentů k politice obecně. Revoluci v roce 1989 hodnotí drtivá většina kladně (96 %), jelikož předchozí politický režim vnímají velmi kriticky. S budováním demokracie u nás si mladí lidé spojují především Václava Havla jako prvního porevolučního prezidenta, který dotáhl boj s komunistickým režimem do konce. Dále mezi osobnosti bojujícími za demokracii v českých zemích zmiňují T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, Karla Čapka nebo Miladu Horákovou.

 

Na otázku, zda se studenti zajímají o politické dění, odpovídali ve velké většině kladně. Zhruba 90 % studentů zajímá politika světová, polovinu z nich dokonce velmi intenzivně. Situaci v České republice a v Evropské unii sledují čtyři pětiny dotázaných. „Velmi nás těší, že se dnešní studenti zajímají o politické dění jak ve světě, tak i ve své zemi. Všeobecný přehled je důležitý i pro ty, kteří studují zcela něco jiného. Dnešní studenti jsou nastupující generací a jejich zájem o dění kolem sebe je velmi potěšující,“ komentuje výsledky průzkumu Dita Fuchsová, manažerka Nadace Zdeňka Bakaly.

 

Mladí lidé jsou ale k politické situaci u nás skeptičtí. Aktuální systém tak špatně nevidí, dvěma třetinám vyhovuje, avšak s politickou kulturou jsou značně nespokojeni. Vadí jim vysoká míra korupce či nízká volební účast. Negativně studenti hodnotili také prosazování práva a ekonomický růst České republiky. Co hodnotí dobře, je bezpečnost v zemi. Mezi respondenty převládá názor, že u nás nehrozí žádné nebezpečí.

 

Úroveň vzdělávání u nás není dobrá, říkají studenti
Při hodnocení úrovně vzdělávání v České republice převládá mezi talentovanými studenty nespokojenost nad spokojeností v poměru 58 ku 42 %. Na českých školách osloveným studentům vadí zejména nastavené memorování informací, tedy laicky řečeno biflování. Stěžují si také na nekvalitní či příliš málo motivované učitele a podle některých respondentů je v místních školách kladen příliš velký důraz na teorii.

 

K vysokoškolskému systému zazněl od studentů názor, že jim nevyhovuje způsob financování motivující školy k maximalizaci počtu žáků. Vysoké školy totiž dostávají příplatky na každého studenta, je tedy v jejich zájmu přibrat do prvních ročníků co nejvíce lidí, přestože mnozí by se v jiném případě na školu nedostali. To podle nich snižuje kvalitu výuky a dané školy.

 

„Program SCHOLARSHIP ročně poskytne finanční podporu zhruba 20 talentovaným studentům napříč různými obory vzdělávání. Díky tomu nejen že nabudou nové vědomosti a zkušenosti, ale také zjistí, jak probíhá výuka v jiných zemích a pak své poznatky přináší na školy u nás. Další velkou výhodou studia v zahraničí jsou získané kontakty, u některých studentů i možnosti pracovních příležitostí v zahraničí,“ dodává Dita Fuchsová. Podle jejích zkušeností chce však většina studentů po studiu v zahraničí působit v České republice a jen výjimečně v budoucnu inklinují k jiné zemi, než ke své rodné.

 

V aktuálním ročníku programu SCHOLARSHIP žádá o stipendium celkem 272 studentů středních a vysokých škol (v poměru 41:59 procent) ze všech 14 krajů České republiky. Průzkum byl realizován společností Datank v období července 2014 metodou elektronického dotazování (CAWI) na vzorku 134 respondentů.

 

Radek Ivaniškin


Napsat komentář