Student Technické univerzity Ostrava získal prestižní cenu Josepha Fouriera z rukou nositele Nobelovy ceny


Nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 Jean-Marie Lehn předal v Buquoyském paláci v Praze mezinárodní cenu Josepha Fouriera za výzkum v počítačových vědách. Vítězem se stal student Václav Hapla z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, který zároveň působí v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations.

 


[ad#obsah]

 

Václav Hapla zvítězil se softwarovým projektem FLLOP, který lze aplikovat např. v modelovaní klimatu, tání ledovců nebo zpracování určitých medicínských snímků. Student obdržel od Francouzského velvyslanectví v České republice stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři a finanční odměnu od společnosti BULL.

 

„Jedná se o prestižní ocenění a z úspěchu našeho studenta mám samozřejmě radost“ komentuje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. V letošním roce poprvé byla vyhlášena speciální cena poroty. „Student z Univerzity Karlovy získal možnost využít náš superpočítač Anselm“, dodal Vondrák.

 

Cenu Josepha Fouriera vyhlašuje Francouzské velvyslanectví ve spolupráci se společností BULL. Cílem soutěže je nalézt, vyzdvihnout a ocenit studenty, kteří s výsledky svých výzkumných prací významně přispívají rozvoji oblasti informačních technologií. Účastníci musí prokázat své schopnosti, vzdělání a talent předložením vlastní práce, jejíž obhajoba se pak odehrává před odbornou mezinárodní komisí.

 

„Ve Francii je výzkum a vývoj v oblasti aplikované matematiky a superpočítání velmi rozvinutý, ke špičce patří např. tamní práce v oblasti paralelních přímých řešičů. Jsem tedy rád, že mám jet právě do Francie. Mám šanci nasbírat cenné poznatky a zkušenosti, které by mohly pomoci dalšímu rozvoji FLLOPu. Ještě nemám úplně jasno v tom, na které konkrétní pracoviště pojedu. Stáž je možno absolvovat do konce 2015, takže mám zatím čas o tom přemýšlet. Máme kontakty s několika zajímavými pracovišti (např. École Centrale Paris, Inria, ONERA, EDF), takže je z čeho vybírat. Už ale mám souhlasné stanovisko prof. Frédérica Magoulès z École Centrale, jehož tým dělá plně asynchronní metody doménové dekompozice“, dodává k ocenění Václav Hapla.

 

Klára Janoušková


Napsat komentář