SOFT SKILLS – co to vlastně je?


Často se s nimi můžete setkat v inzerátu na pracovní pozici, ale o co vlastně jde? Soft skills jsou souborem osobnostních vlastností a dovedností, které jsou často nezbytnou součástí pracovního úspěchu.

 

 


[ad#obsah]

 

Co všechno lze pod soft skills zahrnout:

 

Empatie – schopnost vcítit se do pocitů druhých lidí a do toho, jak mohou reagovat na různé situace.

 

Analytické myšlení – schopnost rozpoznat a řešit problémy.

 

Komplexní myšlení – schopnost vidět problémy v souvislostech, nazírání na problém z různých hledisek.

 

Komunikativnost – nejen komunikace se zákazníkem a klienty, ale zejména komunikace uvnitř firmy.

 

Kreativita – je vyžadována nejen u tvůrčích oborů. Kreativita umožňuje nalézat nová řešení

 

Pracovitost – schopnost přistupovat k problémům aktivně a snažit se soustředit veškerou svou energii na dobrý výsledek.

 

Výkonnost – odvádět dobrý výkon, nedávat najevo žádné příznaky únavy a nepodléhat stresu v zátěžových situacích.

 

Řešení konfliktů – nemít snahu prosadit svůj názor, ale dospět k řešení, které je výhodné pro všechny.

 

Zvyšování kvalifikace – mnoho oborů vyžaduje téměř neustálé učení.

 

Organizační schopnosti – znamenají zejména plánování času a práce. Schopnost stanovit priority pracovních úkolů a naplánovat průběh práce.

 

Týmová práce – je potřeba pracovat se všemi členy týmu, uvědomit si role, které jednotliví pracovníci zastávají a přizpůsobit se rozložení sil a schopností týmu.

 


Napsat komentář