Sociální stipendium pro studenty vysokých škol


Není každý student z bohaté rodiny, která má dostatek finančních prostředků na placení všech výdajů souvisejících se studiem. Bydlení, strava, učebnice, cestování, pomůcky, počítač, … to vše určitě není zadarmo. Pro studenty ze sociálně slabých rodin je tu sociální stipendium.

 


[ad#obsah]

 

Nárok na sociální stipendium přiznává studentovi zákon o vysokých školách. Pokud student splňuje podmínky stanovené zákonem, může školu požádat o vyplácení stipendia.

 

Výše stipendia se vyměřuje podle toho, zda student pobírá přídavek na dítě ve zvýšené míře. Příspěvek ve zvýšené míře je částka 810 Kč měsíčně. Výše stipendia je určena jako dvojnásobek tohoto přídavku.

 

Pokud splňujete tyto podmínky, pak si opatřete formulář žádosti o vyplácení sociálního stipendia (většinou bývá ke stažení na webu školy nebo na studijním oddělení). Ten pečlivě vyplňte, uveďte svoje číslo účtu, podepište a odevzdejte na studijním oddělení.

 

Dalším důležitým dokumentem, který musíte na studijní přinést, je potvrzení o tom, že pobíráte přídavek na dítě ve zvýšení míře. To získáte na Státní správě sociálního zabezpečení. Pozor, toto potvrzení musí být co „nejčerstvější“ (stáří maximálně několik týdnů).

 

Bude-li vám stipendium přiznáno, začnou vám chodit peníze na účet v několika splátkách.
Musíte si hlavně pohlídat situaci, kdybyste během školního roku ztratili na vyplácení sociálního stipendia nárok, pak je nutno to neprodleně oznámit škole. Pokud tak neučiníte, nejen že budete muset vrátit peníze i s penále (a úroky), ale v některých případech můžete být dokonce vyloučeni ze studia.
Snad vás tyto poslední řádky neodradili. Pokud na to máte nárok, určitě si co nejdříve o sociální stipendium zažádejte, každá koruna dobrá!

 


Napsat komentář