Seznam VOŠ


Seznam vyšších odborných škol (VOŠ)

Seznam všech veřejných, soukromých i církevních vyšších odborných škol v ČR je rozsáhlá databáze bezmála dvoustovky VOŠ se základními informacemi a kontaktními údaji.

 

 

 

 

[ad#obsah]

 

 

 

 

Vyšší odborné školy (VOŠ)

Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Úspěšnému absolventovi je udělen titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem. Vyšší odborné školy jsou zařazeny do českého vzdělávacího systému od roku 1995.