Skauti na sněmu změnili název


V neděli 30. března v Litomyšli skončil XIV. Valný sněm Junáka, „valná hromada“ skautek a skautů z celé České republiky. Více než 500 delegátek a delegátů o víkendu změnilo název své organizace, rozhodlo o budoucnosti členství ve světových skautských organizacích, schválilo nové Stanovy a vykročilo na cestě k naplňování Strategie skautingu do roku 2022.

 


[ad#obsah]

 

Mezi hosty, kteří poděkovali skautských dobrovolníkům za jejich práci pro společnost, byli i ministr školství Marcel Chládek nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Junák – český skaut, z. s.“ – tento nový název na víkendovém sněmu v Litomyšli odhlasovali skautští delegáti a delegátky z České republiky. Diskuze o novém názvu organizace byla vedena několik let, nutnost změny vyplývala z nového Občanského zákoníku i z délky předcházejícího názvu „Junák – svaz skautek a skautů ČR“. Nový název nevstupuje v platnost okamžitě, stane se tak až v druhé polovině roku 2014.

 

Valný sněm Junáka se také zabýval Strategií Junáka do roku 2022, která podporuje další rozšiřování členské základny a schopnost organizace flexibilně reagovat na potřeby současných dětí. Počet skautek a skautů v Česku za posledních 8 let narostl o 25% a v roce 2014 podle předběžných čísel překročil 50 tisíc. Junák je tak největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.

 

Skauti si také schválili nové spolkové stanovy a zvolili své nejvyšší vedení pro následující tři roky. To povede organizaci ve směru nastíněném předloženou Strategií 2022.

 

„Skauting nabízí přátelství a dobrodružství, život v přírodě a spoustu zážitků. Jsme nadšeni, že se skauty a skautkami stává čím dál větší množství chlapců a děvčat. Je to pro nás závazek nadále kvalitně vzdělávat skautské vedoucí, připravovat inspirativní akce, krásné a napínavé tábory a vychovávat mladé k zodpovědnosti za sebe i celou společnost,“ říká starosta Junáka Josef Výprachtický.

 

Valný sněm Junáka přijelo navštívit mnoho významných hostů. Ministr školství Marcel Chládek ocenil význam dobrovolnické práce tisíců skautských vedoucích po celé zemi a před delegáty přislíbil větší podporu dětským a mládežnickým organizacím. Spontánně také vstoupil do skautského parlamentního oddílu, k čemuž ho na místě vyzvali jeho stávající členové – poslanci Petr Gazdík a Jan Farský a senátor Petr Bratský. K dětství strávenému ve skautu a vlivu, který to mělo na jeho další život, se přihlásil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

Skauti představili nově vypracovanou metodiku a materiály pro práci s předškoláky, tzv. skautskými benjamínky. Předmětem velkého zájmu bylo i Středoevropské skautské jamboree, které Junáka pořádá letos v létě v severních Čechách a také intenzivně připravovaná výprava tří stovek českých skautek a skautů na Světové jamboree v Japonsku v roce 2015.

 

Valný sněm Junáka je nejvyšším orgánem Junáka, je svoláván jednou za tři roky a delegáti a delegátky jednotlivých jednotek po celé republice na něm volí celostátní vedení organizace a přijímají rozhodnutí podporující další rozvoj skautingu.

 

Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence.

 

XIV. Valný sněm Junáka se konal v Litomyšli v městském pivovaru a jízdárně od 28. do 30. března 2014.

 

Jitka Taussiková


Napsat komentář