Seznámení se studijními možnostmi v USA na Veletrhu amerických univerzit


Čeští studenti mají unikátní příležitost získat všechny základní informace o studiu na vysokých školách v USA na jednom místě na Veletrhu amerických univerzit, který pořádá Velvyslanectví USA a Komise J. W. Fulbrighta ve středu 9. dubna 2014 od 15 do 18 hodin v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU) v Praze. Vstup je bezplatný.

 


[ad#obsah]

 

Během tří hodin se studentům představí nejen šestnáct amerických vysokých škol, jejichž výpravu do Prahy zorganizovala Obchodní sekce Velvyslanectví USA, ale také nejštědřejší stipendijní programy. Součástí programu je také prezentace profesionálního studijního poradce oficiální informační sítě EducationUSA z Fulbrightovy komise i zástupce vízového oddělení Velvyslanectví USA. Návštěvníci si mohou rovněž poslechnout zkušenosti lidí, kteří na prestižních amerických univerzitách, jako je Harvard, Princeton nebo UCLA, osobně studovali.

 

Význam celé akce potrhne svou přítomností také Matthew Murray, zástupce náměstka ministra pro Evropu, Střední Východ a Afriku z Ministerstva obchodu USA. Vzdělávání totiž patří v USA mezi deset nejvýznamnějších exportních služeb v USA.

 

„Vzdělání je jedním z našich nejcennějších exportů. V současnosti studuje ve Spojených státech více než půl milionu zahraničních studentů“, uvedl obchodní rada amerického velvyslanectví Stuart Schaag, „USA jsou nejoblíbenější destinací zahraničních studentů na světě. Studenti si volí studium v Americe z různých důvodů – především kvůli vynikajícím programům amerických univerzit, úzké propojenosti vzdělávání s výzkumem, různorodosti studentské populace a v neposlední řadě pro širokou nabídku mimoškolních aktivit, které poskytují studentům příležitost rozvíjet vůdčí schopnosti a společenského ducha.“

 

Studijní poradce Jakub Tesař z pořadatelské Fulbrightovy komise shrnuje načasování a cíle veletrhu takto: „Jaro je ideální doba pro plánování budoucnosti a pro plánování studia v USA to platí dvojnásob. Obvykle se totiž doporučuje začít na všem pracovat až rok a půl před zvažovaný nástupem na školu. Proto je tato akce ideální pro studenty v předposledních ročnících a mladší, ale informace určitě najdou i rodiče a vůbec všichni, kdo o studiu na amerických školách uvažují. Věříme, že nabídkou všech důležitých informace na jednom místě zájemcům o studium ve Spojených státech rozhodování i plánování značně ulehčíme.“

 

Skupina na veletrhu zastoupených amerických vysokých škol je pestrá. Najdeme mezi nimi prestižní univerzity jako Washington University in St. Louis, Northeastern University, Oregon State University nebo University of Central Florida ale i levnější regionální státní vysoké školy nebo specializované instituce jako New York Film Academy či krátkodobé diplomové programy a jazykové kurzy na věhlasné University of California.

 

„Čeští studenti by měli využít přítomnosti reprezentantů amerických univerzit nejen k tomu, aby si zmapovali možnosti, které tyto školy nabízí, ale hlavně aby se obecně seznámili s přijímacím procesem, běžnými požadavky či životem zahraničních studentů na amerických vysokých školách,“ doporučuje Jakub Tesař. „Proto není nutné, aby na veletrhu byly zastoupeny školy, o kterých zájemce uvažuje v této chvíli. Navíc se často stane, že právě na takovém veletrhu objeví uchazeč nějakou zajímavou nabídku, o níž dosud nevěděl,“ dodává poradce.

 

Navíc budou na veletrhu přítomni rovněž zástupci největších českých stipendijních programů podporujících studium v USA – Fulbrightovy komise, Nadace Zdeňka Bakaly, Kellner Family Foundation, Nadace manželů Krskových nebo American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Seznámení s jejich stipendijními nabídkami je stejně důležité jako výběr škol.

 

Zájemci o účast na veletrhu by se měli předem registrovat na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/veletrh-americkych-univerzit-2014, kde rovněž najdou katalog škol i porobnosti o doprovodném programu.

 

Veletrhu bude předcházet dopolední setkání reprezentantů amerických univerzit s potenciálními partnery z řad českých vysokých škol.

 

V uplynulém akademickém roce v USA studovalo 776 českých studentů, což představovalo nárůst jedenáct procent oproti předchozímu období.

 

 

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 

Jakub Tesař


Napsat komentář