Prohlášení rektora Univerzity Palackého prof. Jaroslava Millera k nutnosti diskuse o výstavbě výškové budovy Šantovka Tower


Výstavba výškových budov v historické metropoli Moravy je již delší dobu závažným společenským tématem. Na konci ledna 2014 zrušil Krajský úřad Olomouckého kraje závazné stanovisko vydané Magistrátem města Olomouc, které se vztahuje k realizaci novostavby Šantovka Tower. Tímto krokem se proces schvalování výstavby další výškové budovy v Olomouci vrátil na svůj začátek.

 


[ad#obsah]

 

Očekával jsem, že takto získaný prostor bude využit všemi zúčastněnými aktéry k otevření oficiální diskuse na téma výškových budov v Olomouci. S jistým znepokojením však sleduji opětovně se množící spekulace a neověřené zprávy týkající se realizace této výškové stavby.
Budoucí tvář města je tématem, které naše společnost musí umět podrobit veřejné diskusi. Proto vyzývám všechny zúčastněné strany, v čele se zástupci olomoucké samosprávy, ke standardní, otevřené a dostatečně dlouho trvající diskusi, ve které by se dostalo slyšení všem možným názorům, námětům či výhradám všech zainteresovaných stran.

 

Takovou diskusi hodlám tímto prohlášením zahájit a zároveň si dovoluji nabídnout, aby se Univerzita Palackého ujala role nestranného průvodce, jakož i hostitele veřejných debat a setkání na toto téma.

 

 

prof. Jaroslav Miller v. r.


Napsat komentář