Přípravu na přijímačky využije 97 % uchazečů o studium VŠ


Příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu se vyplácí a téměř všichni studenti při nich nakonec získané informace využijí. Vyplývá to z výzkumu, který mezi studenty technických oborů proběhl v rámci informační kampaně Zlepši si techniku, jejímž zadavatelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

 


[ad#obsah]

 

Nejčastější formou přípravy je samostudium (46 %) následované kurzy pořádanými danou univerzitou (29 %).Průzkum byl zaměřen nejen na přijímací řízení, ale také na přechod ze střední školy na vysokou. Mimo jiné ukázal, že podle 59 % respondentů odpovídá náročnost prvního ročníku univerzity očekávání studentů a úrovni přijímacích zkoušek. Naopak pro 25 % studentů je první ročník náročnější, než očekávali. Přesto však pro naprostou většinu (77 %) oslovených studentů technických oborů není náročnost prvního ročníku důvodem ke změně školy.
Těsná většina studentů, konkrétně 51 %, uvedla, že se zvolenému oboru v rámci volnočasových aktivit věnovala již v minulosti, a to nejčastěji ve formě samostudia, ale také prostřednictvím specializovaných kurzů a podobných akcí.

 

„Těší nás, když se studenti svému oboru věnují už před nástupem na univerzitu. Je to přínosné jednak z hlediska znalostí, jednak to svědčí o jejich skutečném zájmu a taky cílevědomosti. Přál bych si, aby takových studentů přibývalo,“ říká Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Abychom zájem studentů i širší veřejnosti o vědu a techniku podpořili, organizujeme řadu akcí a také kroužků,“ doplňuje Ivo Vondrák.

 

Pokud jde o propojení střední a vysoké školy, pak si 60 % oslovených myslí, že v rámci středoškolského vzdělání získali dostatečnou přípravu pro následné studium na univerzitě. Většina těchto respondentů navštěvovala střední školu s podobným zaměřením, jemuž se věnují na univerzitě, nebo gymnázium.

 

Kurzy jsou užitečné, ale vede samostudium
Pro doplnění potřebných znalostí volí většina oslovených vysokoškoláků (67 %) samostudium. Ti, kteří zvolí možnost doučování, se nejčastěji obracejí na spolužáka nebo studenta vyššího ročníku dané školy. Pouhých 15 % studentů využívá či využilo možnosti navštěvovat speciálních kurzy, jež některé univerzity pořádají pro studenty prvních ročníků. Přitom pro naprostou většinu těch, kteří tyto kurzy navštěvují, jsou výrazným usnadněním přechodu ze střední na vysokou školu. Shodlo se na tom 84 %
z respondentů, kteří tyto kurzy navštěvují.

 

Z faktorů, které považují studenti při přechodu ze střední školy na vysokou za nejnáročnější, byla nejčastěji zmiňována změna stylu výuky (31 %), změna životního stylu (29 %) a množství nových informací (21 %).

 

 

Informace o průzkumu:
Název: Příprava na studium na vysoké škole
Realizováno v rámci informační kampaně Zlepši si techniku, jejímž zadavatelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Průzkum probíhal ve dnech 11.–13. března 2014 a účastnili se ho studenti ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB – Technické univerzity Ostrava. Celkem odpovídalo 300 respondentů, z toho 52 % uvedlo, že bylo na vysokou školu přijato bez přijímacích zkoušek.

 

Klára Janoušková


Napsat komentář