Přihlášky na SŠ: „Učňák“ už není jistota. Pro budoucí středoškoláky je málo míst


Základní školy letos opustí o 11 tisíc deváťáků víc než v loňském roce. Na některé z nich čeká u přijímacích zkoušek zklamání. Kvůli silnému ročníku se totiž řada z nich na vysněnou střední školu nedostane. Jistotou už není ani výběr střední odborné školy. I ty hlásí naplněné kapacity.

Zájem o studium řemesla meziročně roste. V letošním roce očekávají ředitelé středních odborných škol enormní počet přihlášek. Vedle zvyšujícího se zájmu o studium řemeslného oboru na tom má podíl nástup silných ročníků na střední školy. Ne všichni zájemci se na školu proto dostanou. „Očekáváme velký zájem, ještě větší než v roce loňském. Už vloni jsme zaplnili všechny u nás vyučované maturitní i učební obory v prvním kole přijímacího řízení. Naše škola má pro každý obor stanovenou kapacitu zvlášť, celkem u nás každoročně studuje více než 1 400 žáků a více se jich k nám opravdu nevejde. V loňském roce jsme museli přibližně 300 uchazečů o studium na naší škole odmítnout.  Zcela jistě nebudeme moci všechny zájemce o studium přijmout ani letos. Odmítnutých bude rozhodně více než v loňském roce,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Zájem o řemeslo mají uchazeči napříč obory. Mezi prvními se zaplní obor truhlář. „Z učebních oborů je u nás největší zájem už tradičně o obory truhlář a instalatér. V posledních letech ale sledujeme zvyšující se zájem o obory malíř-lakýrník, strojní mechanik, podlahář, zedník, klempíř, zahradník a prodavač květinář,“ vyjmenoval Miloslav Janeček.

Vzhledem ke kapacitám škol se letos víc než kdy předtím vyplatí důkladně zvážit, kam podat přihlášku. Je takřka jisté, že ne všichni současní deváťáci se na svou vysněnou školu dostanou. „Přijímací řízení probíhá ve stejném termínu pro maturitní i učební obory. Stává se tedy, že pokud si uchazeč podá přihlášku na dva maturitní obory a ani na jeden se nedostane, má následně problém s přijetím na učební obor. Učební obory na některých školách, a my jsme mezi nimi, se totiž zaplní také v prvním kole, třeba i žáky, kteří mají na základních školách slabší výsledky. Zatímco v minulosti byly učební obory takovou jistotou pro neúspěšné uchazeče na střední školy, teď je situace jiná a ani na odbornou školu se nedostane každý. Doporučuji tedy rodičům a žákům, aby dobře zvažovali, zda není lepší podat přihlášku na jeden maturitní obor a jeden učební obor,“ poradil Miloslav Janeček.

Pro řadu uchazečů je podstatné, zda je jejich studium na střední škole ukončeno maturitou. Z pohledu budoucího uplatnění to ale tak zásadní není. „Stále víc se ukazuje, že učební obor vůbec není špatná volba. Řada dětí by se na maturitním oboru trápila, kdežto učební obor jim vyhovuje. A po ukončení mohou mít lepší a kvalitněji ohodnocené uplatnění než z maturitního oboru. Na pracovním trhu řemeslníci chybí napříč obory, poptávka po nich je a bude obrovská. Navíc je také možnost doplnit si maturitní vysvědčení po vyučení v dvouletém nástavbovém studiu,“ uvedl Miloslav Janeček.

Dostat se na učební obor je oproti tomu maturitnímu snazší. „U maturitních oborů představuje přijímací řízení kombinaci přijímacích zkoušek, tedy testů připravených Cermatem, a známek z posledních tří vysvědčení ze základní školy. Na učební obory je to pouze podle známek z posledních tří vysvědčení ze základních škol,“ popsal Miloslav Janeček.

Ani v budoucích letech se situace nezlepší. „Předpokládám, že minimálně dalších pět let bude situace stále stejná, tedy zvyšující se zájem o technicky zaměřené obory, především učební, a zároveň stále ještě zvýšený počet žáků vycházejících ze základních škol,“ uzavřel Miloslav Janeček.

Petra Ďurčíková


Napsat komentář