Pracovní smlouva a její náležitosti


Konečně jste si našli zaměstnání a dokonce uspěli u přijímacího pohovoru. Teď stojíte před podpisem pracovní smlouvy. Každou smlouvu je třeba si dobře prostudovat. Pokud nevíte, co by taková pracovní smlouva měla obsahovat a na co si v ní dát pozor, tak pozorně čtěte tento článek.

 


[ad#obsah]

 

Pracovní smlouva nebo její přílohy, musí obsahovat místo výkonu práce, datum nástupu do zaměstnání a dobu trvání pracovního poměru. Před podpisem by zaměstnanec měl mít jasně dánu náplň práce a měl by znát způsob, podle kterého a v jaké výši bude odměňován. Dále by zaměstnanec měl mít přehled, jaká je doba dovolené (min 4 týdny), zda a v jaké výši firma přispívá na stravování, penzijní připojištění, životní pojištění… V případě, že se uchazeč o pracovní místo seznámil se všemi podmínkami a souhlasí s nimi, nic mu nebrání pracovní smlouvu podepsat.

 

Co musí smlouva obsahovat:
– Druh práce
– Místo výkonu práce
– Den nástupu do práce

 

Další údaje, které by se měly ve smlouvě objevit:
– Bližší označení druhu a místa výkonu práce
– Název a sídlo zaměstnavatele, nebo jeho jméno a adresu
– Délka dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu jejího určování
– Údaje o mzdě – její výše, dále pak termín, místo a způsob vyplácení mzdy a její splatnost
– Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení
– Délka výpovědní lhůty
– Pokud budete zaměstnáni se zkušební dobu trvající obvykle tři měsíce, musí to být vždy uvedena ve smlouvě, jinak zkušební doba neplatí.

 

Konkurenční doložka:
Zaměstnavatel má právo po Vás požadovat sepsání písemné dohody, ve které se zavážete, že po určitou dobu (maximálně ale 1 rok) od skončení pracovního poměru nebudete vykonávat náplní shodnou práci pro konkurenčního zaměstnavatele. V takovém případě ale:

– Zaměstnavatel se zaváže, že Vám za každý měsíc plnění tohoto závazku poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku.
– Je možné sjednat peněžitou částku, kterou v případě porušení dohody budete muset zaměstnavateli zaplatit (zaplacení částky pak závazek ruší).
– Dohoda musí být uzavřena až po skončení zkušební doby.
– Zaměstnavatel může v době trvání pracovního poměru od dohody ustoupit.

 


Napsat komentář