Nově otevřené postgraduální studium práva


Vyznat se ve stále měnícím právním systému České republiky je leckdy problém pro vystudované právníky. Daleko větší úsilí musí vynaložit manažeři firem, kteří se chtějí v komplikovaném právu alespoň trochu vyznat, zorientovat se a mít vodítka pro každodenní rozhodování.

 


[ad#obsah]

 

V Česku v posledních letech přibývají školy a instituce, které posilují obory o postgraduální právní studium, které ještě donedávna bylo možné získat jen na zahraničních univerzitách. Jednou z nich je i vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, nově otevřel obor Corporate Master of Laws (LLM) pro právníky i všechny, kdo si chtějí prohloubit právní vzdělání. Zájem je značný, a to například i kvůli pochopení nového občanského zákoníku.

 

Orientovat se v právu a předvídat právní rizika je v dnešní době snahou mnohých manažerů a podnikatelů. Pokud například člověk pracuje jako finanční ředitel s bohatou zkušeností v oblasti personalistiky či projektového managementu, může se každý den v těchto oblastech setkávat se situacemi, ve kterých tápe. Přitom podnikání či řízení firmy vyžaduje značný přehled v této problematice. Dalším z důvodů je neustálá snaha manažerů na sobě pracovat a zvyšovat kvalifikaci. Změny občanského zákoníku v oblastech smluvního práva a dopadů změn občanského zákoníku řada lidí doposud nechápe. Porozumět je potřeba i v zákonu o korporacích. Studiem toho člověk o právu ví více a vidí tak před sebou více rizik. Právě novinkou na CEMI je studijní program Corporate Master of Laws (LLM) určený pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva. „Studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu. O to více oceňují, pokud je možnost studium absolvovat na dálku formou on-line vzdělávání,“ míní ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika. Pro mnohé studenty je důležitá časová flexibilita a možnost studia prakticky odkudkoli.

 

Školení
Školení

 

„Ačkoli je tento studijní LLM program zaměřen hlavně na oblast obchodního a korporátního práva, obsahuje také předměty, které mohou absolventi využít i v případě, že se rozhodnou založit a provozovat vlastní advokátní kancelář,“ upozorňuje Mgr. Štěpán Mika. Proto se v rámci předmětu Personální management pro právníky naučí správnému vedení týmu, v rámci předmětu Obchodní etika a komunikace se zákazníky se zase dozvědí, jak správně komunikovat se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí se také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu.

 

Garanty jsou vysokoškolští pedagogové

Institut je průkopníkem online studia MBA, které umožňuje studium odkudkoli i časově velmi vytíženým lidem. Každoročně CEMI zdárně absolvují desítky manažerů z nejrůznějších průmyslových a obchodních podniků. Konkrétně na institutu CEMI mají vyučující zkušenosti z praxe a kromě toho 85 % z nich působí také v akademické sféře. Celkem jich působí na institutu téměř 40. Tím do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský pohled. Studium však není snadné, jak se mnozí domnívají. Každoročně se najdou případy studentů, kteří studium předčasně vzdají či nedokončí.

 

Celé studium na CEMI je koncipováno jako dvousemestrální, s převažující on-line formou výuky v kombinaci s nepovinným prezenčními úvodními soustředěními studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy v budově City Tower. Zde se studenti seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, představí jim své požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. „Lektoři se studenty komunikují po e-mailu či skypu a za pomoci jiných komunikačních kanálů. Online výuka dosáhla bodu, kdy je nabízené studium přinejmenším stejně kvalitní, jako to v „kamenné“ škole. Ceny online výuky jsou navíc velmi přijatelné,“ myslí si ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

 

Pavel Kašpar


Napsat komentář