Nejčastější otázky u pohovoru


To, jak správně napsat životopis nebo jak se připravit na pracovní pohovor, jsme napsali už předčasem. Pokud se dostanete až k samotnému pohovoru, čeká vás mnoho nepříjemných otázek. Chcete-li uspět, rozmyslete si odpovědi už předem.

 

 

 


[ad#obsah]

 

 • Máte děti?
 • Jakou máte představu o mzdě?
 • Co je Vaší výhodou před ostatními uchazeči?
 • Na jak dlouho nyní hledáte zaměstnání?
 • Řekněte tři slova, která vás nejlépe charakterizují.
 • Co se vám v poslední době nepovedlo?
 • Co se vám v poslední době povedlo?
 • Co vás motivuje?
 • Povězte mi něco o sobě (Vašem charakteru, vlastní motivaci, schopnostech a dovednostech).
 • Povězte mi o Vašem posledním zaměstnání (náplni práce, o svěřených nadstandardních úkolech, kariérním růstu, o Vašem postavení v pracovním kolektivu atd.).
 • Proč jste se rozhodl ucházet se o toto místo?
 • Proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky podstatné pro výkon nabízené práce?
 • Co víte o naší firmě?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Jakých 5 hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na pracovním postu, na který jste se přihlásil? Na kolik % v jednotlivých bodech toto splňujete?
 • Jak chcete spojit vaše osobní cíle s případným získáním této pozice?
 • Jaká je Vaše představa o ideální práci? A proč?
 • Měl jste někdy na starosti další zaměstnance a jejich řízení?
 • Co víte o naší společnosti?
 • Jak jste se dozvěděl o nabízené pozici?
 • Čím můžete přispět k dalšímu rozvoji naší společnosti?
 • Řekněte nám něco o Vašem současném zaměstnání.
 • Popište stručně Vaši dosavadní kariéru.
 • Jak jste získal své současné zaměstnání?
 • Jak na Vašem posledním zaměstnání vypadal běžný pracovní den?
 • Co Vás na Vašem posledním zaměstnání uspokojovalo?
 • Co Vás naopak neuspokojovalo?
 • Jakých největších úspěchů jste ve svém posledním zaměstnání dosáhl?
 • Došlo ve Vaší kariéře k nějakým zásadní zvratům?
 • Provedl jste nějaké změny, které významně ovlivnily úspěšnost Vašeho oddělení/společ­nosti?
 • Jak by Vás, podle Vašeho názoru, charakterizoval Váš poslední nadřízený a Vaši kolegové?
 • Uveďte nějaké významné problémy, které jste ve svém posledním zaměstnání musel řešit a jak jste to udělal?
 • Co z Vašeho předešlého zaměstnání souvisí s prací, o kterou se ucházíte?
 • Jak hodnotíte společnost, ve které jste naposledy pracoval?
 • Pokud bychom Vám nabídli tuto práci, co by to pro Vás znamenalo?
 • Odpovídá nabízené místo Vašim představám o rozvoji Vaší kariéry?
 • Jste pozván k nějakým dalším přijímacím pohovorům?
 • Proč jste se rozhodl studovat na vysoké škole?
 • Co ovlivnilo Vaši volbu oboru?
 • Zabýval jste se na vysoké škole ještě nějakými jiným aktivitami?
 • Jak studium na vysoké škole přispělo k Vašemu osobnímu rozvoji?
 • Kde jste získal odbornou kvalifikaci?
 • Uvažujete v budoucnu o studiu?
 • Jaké jsou Vaše hlavní schopnosti a dovednosti?
 • Jaké jsou Vaše největší slabé stránky?
 • Jaké vlastnosti jsou podle Vás nejdůležitější předpoklady pro práci na pozici, o kterou se ucházíte?
 • Jaké máte pracovní a osobní cíle?
 • Čeho chcete dosáhnout za 2, 3, 5, 10 let?
 • Pokud byste mohl něco změnit na své dosavadní kariéře, co by to bylo?
 • Co očekáváte od svého potencionálního zaměstnavatele?
 • Obsahuje práce, o kterou se ucházíte, něco, co jste postrádal na Vašem minulém pracovišti?
 • Jaká je Vaše představa o platovém ohodnocení?
 • Očekáváte kromě platu i nějaké další benefity?
 • Proč bychom měli zvažovat Vaše přijetí, uvážíme-li, že nemáte dostatek zkušeností s nejnovějším vývojem v oboru?
 • Proč jste se podle Vás na Vašem posledním pracovišti více neprosadil?
 • Nemáte pocit, že jste vzhledem k našim potřebám příliš úzce specializován?
 • Proč jste tak často střídal zaměstnání?
 • Proč jste tak dlouho setrvával ve svém posledním zaměstnání?
 • Proč jste se ocitl mezi těmi, které Vaše bývalá společnost propouštěla?
 • Co jste dělal v době, kdy jste nebyl zaměstnán?
 • Ucházel byste se o toto místo, kdybyste neztratil práci?
 • Můžete tento pohovor srovnat s jinými, které jste absolvoval?

 

Na všechny otázky je vhodné odpovídat srozumitelně, stručně a věcně.

 


Napsat komentář