Na volbu vysoké školy ještě není pozdě – přijímačky na VŠB Ostrava probíhají až do půlky srpna


Ostrava Stále je ještě šance přihlásit se na některý z oborů VŠB-TUO. Druhá kola přijímacího řízení vypsalo 6 fakult. VŠB-TUO je navíc podle nejnovějších statistik serveru Seznam.cz na 3. místě v žebříčku veřejných vysokých škol, o kterých lidé v průběhu celého roku vyhledávají informace. Běžící přijímací řízení jsou pouze druhým doplňujícím kolem.

 


[ad#obsah]

 

Pokud se uchazeč o studium nedostal na vysokou školu v prvním kole přijímacího řízení, nyní má ještě příležitost podat si přihlášku na jednu z níže uvedených fakult, které nabízejí pestrou škálu bakalářských, ale i některých navazujících magisterských studijních programů a oborů. VŠB-TUO vzhledem ke svému technickému zaměření nabízí provázání studia s praxí, na univerzitě učí řada odborníků z privátního sektoru
a veřejné správy, studenti mají možnost realizovat stáže u průmyslových partnerů univerzity či psát absolventské práce přímo navázané na praxi. Široká nabídka studia v zahraničí, mimořádná stipendia či vynikající služby v jednom z největších univerzitních kampusů v Evropě – to jsou jen některé z výhod, které VŠB-TUO svým studentům přináší.

 

„O studium technických oborů na VŠB-TUO mají zájem i zahraniční studenti. V letošním akademickém roce jich na naší univerzitě studovalo bezmála 1 500“, říká rektor Ivo Vondrák.

 

Na Fakultu strojní lze podat přihlášku do 11. července 2014 a to na studijní program Strojírenství a technologie letecké dopravy.
Na Fakultu elektrotechniky a informatiky lze podat přihlášku do 15. července 2014 na všechny studijní programy a obory.

 

Fakulta stavební přijímá přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 15. července 2014 na oba studijní programy: Architektura a stavitelství a Stavební inženýrství

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství přijímá přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 18. července 2014. Uchazeči jsou přijímáni na studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, obory si volí student až v průběhu 1. ročníku studia.

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství přijímá přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 10. srpna 2014 pro všechny studijní programy bakalářského studia.

 

Hornicko-geologická fakulta přijímá přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení až do 15. srpna 2014 na všechny nenaplněné bakalářské studijní obory. Do stejného data lze ještě podat přihlášku na Univerzitní studijní programy Mechatronika a Nanotechnologie.

 

 

Uchazeči si mohou podrobnosti o studiu a nabízených studijních oborech najít na webových stránkách univerzity www.vsb.cz.

 

Klára Janoušková


Napsat komentář