Video, jak se na SŠ přihlásit elektronicky


V únoru bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Spuštění systému elektronického podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodů komplikací s nahráváním příloh. Uchazeči a jejich rodiče budou moci přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku bude možné poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní bude možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku „po staru“ papírově. Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.

Všechny potřebné informace i přístup do systému DiPSy najdou uchazeči a jejich zákonní zástupci na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz.  

Ministerstvo školství rozhodlo o zavedení digitalizace přijímacího řízení s cílem usnadnit proces přihlašování a zpřehlednit rozřazování uchazečů do škol na základě jejich preferencí a toho, jak u přijímacích zkoušek uspěli. Díky digitalizaci procesu už uchazeči a jejich zákonní zástupci nebudou obcházet školy se zápisovými lístky, které se ruší. Systém sám přiřadí uchazeče do škol podle jejich výsledků a pořadí škol uvedených na přihlášce, které je ale nově závazné.

Proto je v nejlepším zájmu uchazeče napsat do přihlášek pořadí oborů podle skutečného zájmu – na první místo obor, kam skutečně chce jít nejvíc a na třetí místo dát například obor, kde existuje vyšší pravděpodobnost přijetí. Taktizovat v tomto případě nemá význam. Systém vás ‘v žebříčku’ přiřadí na nejvýše zapsanou školu, kde uspějete,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

V případě, že uchazeč odmítne na školu, kam byl přiřazen, nastoupit a vzdá se svého místa, nepostoupí automaticky na školu zapsanou na nižší pozici, i kdyby tam také uspěl. Musí podat novou přihlášku do druhého kola.

Doporučujeme také podat si alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru, a absolvovat tak jednotnou přijímací zkoušku. I s jednou jedinou přihláškou na maturitní obor budete mít dva pokusy. Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se už jednotná přijímací zkouška neskládá a bez jejího absolvování v kole prvním není možné být přijat na maturitní obor,“ dodal ministr.

Podání přihlášky přes systém DiPSy je velmi jednoduché. Systém DiPSy je napojen na registr obyvatel a při využití elektronické identity občana po přihlášení vyhledá příslušného uchazeče a nabídne přihlášku předvyplněnou základními údaji o uchazeči. Po vyplnění celé přihlášky a případném vložení oskenovaných či ofocených příloh (podle toho, co která škola v rámci přijímacího řízení požaduje) se přihláška jedním klikem odešle. To je vše, není třeba nic tisknout, nic se nikam nenosí. Ředitelé středních škol přihlášku i s přílohami v systému najdou.

Další možností, kterou systém DiPSy nabízí, je podání přihlášky bez identity občana či jiné národní identifikační autority. Zde už však nelze využít propojení s registrem obyvatel, je nutné celou přihlášku v systému DiPSy vyplnit. Následně bude na email přihlašovatele zaslán výpis, který je nutné vytisknout, podepsat a výpisy fyzicky odnést na všechny školy, kam se uchazeč hlásí.

Přihlásit se až na tři další obory mohou i uchazeči, kteří si na podzim podali přihlášku na obory s talentovými zkouškami. V únoru tak mohou napsat do přihlášky až pět oborů – k maximálně dvěma talentovým, kam se hlásili na podzim, si mohou vybrat tři další obory, maturitní i nematuritní.

V případě problémů bude možné se obrátit na email určený pro dotazy veřejnosti: prihlaskynastredni@msmt.cz. Systém DiPSy je kompatibilní se všemi operačními systémy. Přihlášky bude možné do systému DiPSy podat i přes mobilní telefon.

Video k vysvětlení algoritmu, kterým budou rozřazováni žáci na školy dle výsledků a priorit


Video pro rodiče vysvětlující novinky v letošním přijímacím řízení


Video pro rodiče vysvětlující vyplnění přihlášky v elektronickém systému DiPSy – varianta Bankovní identita


Video pro rodiče vysvětlující vyplnění přihlášky v elektronickém systému DiPSy – varianta výpisemNapsat komentář