Na ČZU můžete studovat nový unikátní obor – Konzervace přírodnin a taxidermie


Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nově otevřela tříletý bakalářský studijní program „Konzervace přírodnin a taxidermie“. V současné době není na území České republiky žádný jiný studijní obor podobného či příbuzného zaměření.

 


[ad#obsah]

 

Tento profesní obor je koncipován tak, aby budoucím studentům poskytl univerzitní vzdělání v oblasti uchovávání přírodnin (rostlin, hmyzu) a taxidermie – čili v umění preparace živočichů (bezobratlých i obratlovců – savců, ptáků, ryb a obojživelníků), dále v jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic) a jejich následné správě a údržbě. Obor se podařilo akreditovat v květnu, takže budoucí uchazeči si mohou podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, které trvá do 10. července 2014.

 

Studenti se budou detailně zabývat biologickými, technickými, ekonomickými i právními aspekty tohoto odvětví. Z velké části bude výuka zaměřena především na praktické získávání zkušeností a zdokonalování v konzervaci přírodnin a preparátorských metodách (taxidermii). Studijní obor si klade za cíl profilovat absolventy, jež budou na trhu práce schopni zastávat funkce kurátorů sbírek, odborných preparátorů přírodnin, organizátorů výstav a muzejních expozic na národní i mezinárodní úrovni. Mohou rovněž najít uplatnění na středních a základních (i vysokých) školách přírodovědného zaměření, kde mohou udržovat historické sbírkové materiály, připravovat nové materiály pro výchovu a vzdělávání mladé generace.

 

„Důvodem vzniku nového studijního oboru je potřeba kvalifikovaných odborníků v oblasti konzervace a archivace přírodnin, kde v současnosti v důsledku nedostatku péče zanikají historické sbírky a přicházíme tím nejenom o část historie, ale i o cenná data, která lze z takovýchto podkladů stále získávat,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

 

Josef Beránek


Napsat komentář