Konverzační jazykové kurzy


Existuje velké množství různých jazykových studijních programů které mají své výhody a nevýhody. Tento článek se podrobně zaměřuje na typ konverzačních jazykových kurzů.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Jak už z názvu vyplívá, jde v těchto kurzech hlavně o konverzaci. Tento typ výuky je určen pro lidi, kteří již zvládli jisté gramatické základy jazyka a teď se je budou učit používat v běžné řeči a vycvičí si plynulé a pohotové vyjadřování.

 

Pro koho je kurz vhodný?
Tyto kurzy jsou vhodné pro studenty, kteří si jsou jisti v gramatice a mají pro konverzaci dostatečnou slovní zásobu. Ale řeč znají pouze pasivně – rozumějí, ale nemluví.
Dále je vhodný i pro ty, kteří se potřebují z nějakého důvodu rozmluvit (po delší odmlce, před zahraniční cestou, před nástupem do zaměstnání, …).
V neposlední řadě je kurz vhodný pro ty, kdo jazyk ovládají, ale aktivně nepoužívají a nechtějí ho zapomenout.

 

Vybíráme správný kurz
U konverzačních kurzů je počet studentů ve skupině důležitější než u kterýchkoli jiných kurzů. Optimálně by mělo být ve skupině tak kolem pěti studentů. Některé jazykové školy nabízejí kurzy s osmi jiné dokonce až s dvanácti studenty. To už je pak problém se vůbec dostat ke slovu. Při výběru kurzu se proto nezapomeňte zeptat na kapacitu lekcí.
Velmi poctatným faktorem je i lektor. Tím by měl být rodilý mluvčí. Někdy se setkáte s kombinovanou formou českých lektorů a rodilých mluvčích, tato forma se může hodit při nižším stupni vaší jazykové pokročilosti.

 

Má to nějaké nevýhody?
Pokud nejsou hodiny vedeny lektorem profesionálně, může sklouznout debata k obyčejnému tlachání bez pestrosti témat. To povede k omílání stále stejných a už zažitých slov a frází bez dalšího rozvoje a osvojování nových výrazů.
Pokud bude ve skupině již zmiňovaný větší počet studentů, můžou aktivní studenti konverzovat celou hodinu na úkor těch méně aktivních, kterým se lektor už nestíhá věnovat.

 

Nabídka kurzů
Nejrozšířenějším konverzačním jazykem je angličtina, kterou poskytují takřka všechny jazykové školy. Další časté jazyky jsou němčina, ruština, italština, španělština a francouzština. S ostatními jazyky už může být problém, a je třeba trochu více hledat.
Ceny konverzačních kurzů jsou samozřejmě o něco dražší než kurzy skupinové. Ceny se odvíjí od počtu hodin, lektora, velikosti skupiny atd.
Z široké nabídky jazykových škol si podle svých představ a finančních možností může vybrat každý.

 

Závěr lze říci, že kvalitní konverzační kurz vám pomůže získat sebejistotu, plynulost a bohatost vyjádření v mluveném projevu.

 


Napsat komentář