Kombinace výučního listu a maturitního vysvědčení zlepšuje uplatnění na pracovním trhu


Podle výroční zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy studovalo v loňském školním roce na středních školách celkem 358 916 žáků. Z toho jich 270 823 chodilo na střední školu zakončenou maturitní zkouškou a 85 481 studovalo střední školu s výučním listem. Ideální je kombinace obojího – absolventi s výučním listem i maturitním vysvědčením jsou na trhu práce žádaní a zájem o ně poroste.

 


[ad#obsah]

 

Výuční list nebo další studium a maturitní vysvědčení? Otázka, kterou řeší řada studentů středních odborných škol při rozhodování, zda pokračovat ve studiu maturitní nástavbou. „Nesouhlasím s názorem, že maturitní vysvědčení je životní nutností. Šikovný, spolehlivý řemeslník vystačí bez problému s výučním listem. Na druhou stranu, pokud vyučený řemeslník zvládne maturitní zkoušku, je o takového absolventa ze strany zaměstnavatelů obzvláště velký zájem. Za nejkvalitnější a pro studenty nejefektivnější považuji přípravu v modelu – tři roky učební obor a po úspěšném absolvování dva roky maturitní nástavba. V případě neúspěchu u maturity zůstává pochopitelně absolventovi plnohodnotný výuční list. V posledních letech se ale stále častěji setkáváme s obráceným modelem – absolventi středních škol s maturitou se ještě přihlásí na střední odbornou školu, aby získali i výuční list,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

 

Kombinace výučního listu a maturitního vysvědčení otevírá řemeslníkům dveře i na vedoucí pozice a zaručuje vysoké finanční ohodnocení. „Pokud má absolvent odborné střední školy výuční list i maturitní vysvědčení, je a bude na trhu práce velmi žádán. Zejména v dnešní době, kdy jsou schopní řemeslníci nedostatkovým zbožím, se takový řemeslník nemusí bát, že by nesehnal uplatnění, naopak si může být jist, že jeho měsíční příjem dosáhne a v mnoha případech i přesáhne ohodnocení vrcholových manažerů. Navíc v případě kombinace výučního listu a maturity má takovýto absolvent lepší předpoklady stát se vedoucím pracovníkem,“ upozornil Miloslav Janeček.

 

Populární se stává i vyučení se ve více oborech. „Počet zájemců o další výuční list každým rokem stoupá. Například vyučený truhlář má zájem získat ještě výuční list tesaře, kominík kamnáře, pokrývač klempíře a podobně. S těmito zájemci domlouváme většinou individuální studijní plány, takže druhý výuční list získají ve zkrácené formě za rok, maximálně za dva,“ uvedl Miloslav Janeček.
Do studia středních odborných škol se pouštějí i vysokoškoláci. „Vysokoškolákům, kteří chtějí pracovat ve stavebním, dřevozpracujícím nebo například zahradnickém odvětví, mohou chybět odborné profesní znalosti a dovednosti a sami cítí, že by jim výuční list mohl zlepšit pozici na pracovním trhu. Počty takových zájemců o studium na naší škole každým rokem stoupají. V případě přijetí ke studiu u nich postupujeme individuálně, záleží na tom, jaké vzdělání má konkrétní uchazeč za sebou, a podle toho nabídneme individuální řešení,“ uzavřel Miloslav Janeček.

 

Petra Ďurčíková


Napsat komentář