Jazykový audit pomůže nastavit studijní cíle


Uvažujete nad tím, že byste chtěli svým zaměstnancům nabídnout jazykové školení, které mohou absolvovat i online, ale nevíte, jaká je jejich jazyková úroveň a jaké si stanovit studijní cíle? Jazykový audit je nezávislým a jasným ukazatelem jazykových dovedností. Díky němu lze správně stanovit plán výuky a její cíle pro jednotlivé studenty. Kdy jej dělat, pro koho je vhodný a je dobré audit opakovat? To se dozvíte v několika následujících tipech.

Jazykový audit je nezávislá služba, která hodnotí jazykovou úroveň zaměstnanců. Nejčastěji se provádí před začátkem výuky, aby lektor znal počáteční jazykovou úroveň studenta. Je to výchozí bod pro další výuku, testování, ověřování znalostí i motivaci studenta dál se učit a zlepšovat. Informace o výsledku má nejen lektor, ale také student. Výsledky auditu obdrží i HR oddělení, aby mohlo sledovat progres ve výuce. Díky tomu má firma přehled a dokáže si tak vyhodnotit návratnost investice do jazykového vzdělávání.

Pro koho je vhodný?

Audit je vhodný zejména pro studenty firemních kurzů, ovšem podstoupit jej může v podstatě každý, kdo chce přesně znát svou aktuální úroveň a nastavit si cíl a cestu k jeho splnění. U firem je velmi důležité zjistit nejen stávající úroveň, ale také pracovní zařazení studentů a to, kterou jazykovou dovednost uplatňují při výkonu své práce nejvíce. Díky tomu je pak samotná výuka přizpůsobena na míru: například recepční potřebuje zejména mluvené slovo, zatímco kupříkladu pracovníci oddělení reklamací uplatní spíše psanou formu vyjadřování.

Z čeho se skládá?

Audit je nejčastěji složen z více částí, aby ověřil všechny důležité jazykové dovednosti – porozumění textu, užití gramatiky a slovní zásoby v praxi, dále poslech i mluvení. „Formou psaných testů zjišťujeme schopnost porozumět textu, správné užívání gramatiky, rozsah slovní zásoby nebo poslech. Jak je na tom student s mluvením v cizím jazyce zjišťujeme formou ústní zkoušky. U té jsou většinou přítomni dva studenti a zkoušející, který ověřuje jejich znalosti, zda rozumí otázkám a jsou schopni vést rozhovor,“ říká Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum. Celkové testování jednoho studenta trvá něco málo přes jednu hodinu.

Takto komplexní audit je potřeba proto, že Češi většinou vykazují velmi dobré znalosti gramatiky, ale často tápou v porozumění textu a mluvení. „Kdybychom testovali pouze gramatiku, mohlo by se tak stát, že student bude ohodnocen na vyšší úroveň, než reálně je. Při celkové analýze se případné nedostatky odhalí a student je zařazen do správného kurzu, dle své reálné úrovně,“ popisuje Škurková zkušenosti z praxe.

Lze audit udělat na dálku a měl by se opakovat?

Moderní technologie se promítají nejen do samotné výuky, ale přes internet lze provést rovněž samotný audit. Online verze se skládá z testu gramatiky a slovní zásoby. Schopnost domluvit se zkoušející posoudí prostřednictvím telefonátu či Skypu. „Vypovídající hodnota auditu provedeného online je stejná jako toho, který se dělá klasicky. Vzhledem k aktuální situaci, kdy mnoho lidí pracuje z domova, je online varianta ideální volbou. Lidé tak navíc efektivně využijí svůj čas pro vzdělávání,“ říká Simona Škurková.

Opakování je matka moudrosti a pravidelné testování je základem každé dobré metodiky. Proto je ideální audit opakovat, nejlépe jednou až dvakrát ročně. Díky tomu lze zjistit progres a případně upravit požadavky studenta.

Lucie Dlouhá


Napsat komentář