Jak si zachovat status studenta i po neúspěšné maturitě?


Téměř 20 % studentů neuspělo u státních maturit. I když uspějí v zářijovém opravném termínu, na vysoké školy, zvláště ty státní, se již pro tento rok nedostanou. Jaké jsou tedy jejich možnosti, pokud nechtějí studium na rok přerušit, jít do práce a ztratit tak statut studenta včetně z něj plynoucích výhod? Řešením mohou být nulté ročníky. Jen některé však řeší i otázku sociálního a zdravotního pojištění.

 

[ad#obsah]

 

Student, který neuspěl u státních maturit a čeká ho opravný termín v září, nyní řeší co dál. Na rok pracovat a zkusit štěstí příští rok? Jít na soukromou školu? Soukromé vysoké školy jsou pro mnohé nepřijatelně velkou finanční zátěží a ne vždy mají takovou prestiž jako ty státní. Řešením mohou být „nulté ročníky VŠ“. Jejich studiem však není vždy automaticky zajištěna úhrada zdravotního a sociálního pojištění státem. Nulté ročníky jsou studiem v rámci programu celoživotního vzdělávání, u kterého nárok na státem hrazené pojištění nevyplývá.

 

Vstříc studentům vyšli například ve vzdělávacím centru AZ smart. „V případě, že studenti zkombinují odbornou přípravu na VŠ v rámci nultého ročníku s naší akreditovanou výukou angličtiny, nepřijdou o statut studenta ani o studentské výhody, a to včetně zdravotního pojištění,“ vysvětluje Martin Vaněk, ředitel vzdělávacího centra AZ smart. Takovou kombinací výuky jazyků je tedy možné pokračovat dál ve studiu, nepřijít tak o státem hrazené sociální a zdravotní příspěvky na pojištění a zároveň se odborně připravovat na přijímací řízení na VŠ. Navíc kvalitní přípravou na přijímací řízení se výrazně zvýší šance na přijetí na státní vysoké školy, které jsou zdarma. Úspěšnost přijetí na vysoké školy je třeba právě u absolventů nultých ročníků vzdělávacího centra AZ smart až 93 %.

 

Nulté ročníky jsou celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější obory VŠ, jako je právo, psychologie, základy společenských věd, ekonomie a management. Nabídky jednotlivých škol se liší náplní studia, formou a samozřejmě i již zmíněnými studentskými výhodami. Je tedy dobré se v rámci výběru té správné školy detailně seznámit s kompletními informacemi o studiu a s tím, co se studiem na konkrétní škole souvisí.

 


Napsat komentář