Jak na správný seminář?


Denně probíhá v Česku tisíce seminářů. Ať už na vysokých školách, ve firmách či na úřadech. Ne vždy jsou však vedeny správnou a účinnou formou. Jak má vypadat struktura semináře tak, aby obsahoval všechny potřebné části? Dlouholetá lektorka a konzultantka pro byznys PaedDr. Olga Medlíková z týmu konceptu rozvoje interních vzdělavatelů Nášlektor.cz uvádí rady, které se v praxi velmi osvědčily při školení školitelů ve firmách a při firemních vzdělávacích akcích.

 


[ad#obsah]

 

Seminář může být forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí, na rozdíl od školení, na výuce aktivně. Zároveň je známý jako určitý typ vysokoškolské výuky či doplňující forma přednášek rozvíjející samostatnou práci a myšlení studentů. Ve firemním vzdělávání to platí dvojnásob. Přesto nejsou semináře mnohdy vedeny tak, aby na nich účastníci, ať už studenti nebo naopak pracovníci firem a manažeři neplýtvali drahocenným časem.

 

„Rituály tvoří atmosféru a jejich roli není radno podceňovat. Méně je někdy více, a tak raději pořádně protrénovat, než zahrnout lavinou informací. Lidé také potřebují vědět, co se bude dít a co jim to přinese, než s čímkoliv lektoři začnou,“ upozorňuje na základní nešvary lektorka a konzultantka pro byznys PaedDr. Olga Medlíková.

 

Odborným lektorům se osvědčil zejména tento model či postup vedení semináře:

1. Úvodní rituály

Lektor by se měl nejprve představit celé skupině a seznámit je se svým profesním zaměřením a kvalifikací. Dále pak zajistit seznámení skupiny, nejlépe hravým nebo zajímavým způsobem. Vhodné je i vyvěsit vizualizovaný program vzdělávací akce. Osvědčuje se seznámit účastníky s procesem vzdělávací akce, programem či metodami práce a rovněž se na úvod domluvit na oslovování (jména, přezdívky, tituly, vykání, tykání) a na pravidlech.

 

2. Uvolně

V této fázi se volí takzvaný icebreaker podle situace a stavu skupiny. Například na rozehřátí, na podporu seznámení se, na povzbuzení.

 

3. Znalost

Účastníci by se měli seznámit s celkovým rámcem tématu, lektor by měl téma uvést do souvislostí s praktickými potřebami účastníků. Popsat, co se bude dít a proč, říct, kolik bodů bude blok obsahovat. Školitel by dále měl přednést potřebné informace, spojit mluvené slovo s podklady a materiálem, udat zdroj. Klíčové teze je dobré vizualizovat a tyto vizuály umístit před očima posluchačů. Dobré je také podle zkušeností shrnout základní prvky teoretické části, jejich přínos a motivovat účastníky z řad pracovníků firem k nácviku.

 

4. Dovednost

Dovednosti mohou školitelé provozovat s teoretickou částí nebo je rozvíjet v samostatném bloku. Na počátek práce s dovednostmi Olga Medlíková doporučuje vždy popsat, co se bude dít a co má být výstupem praktické části. Pokud bude člověk používat kameru, měl by zdůraznit výhody zpětné vazby z kamerového záznamu (mnoho lidí má totiž stále vůči kameře blok). Pomáhá motivovat účastníky k diskuzi, aby sdělovali své dojmy, ptali se, spolupracovali.

 

5. Trénink

Často se s blokem dovedností propojuje trénink. Může však stát i odděleně. Měl by obsahovat kamerový záznam a k němu i zpětnou vazbu. Je rovněž dobré jít více do hloubky, aby měli lidé na semináři na konci takového tréninku pocit, že dané věci skutečně rozumí.

 

6. Ověření

Pracovníkům na semináři se osvědčuje vysvětlit, jak bude probíhat ověřování výsledků vzdělávací akce a jaký účel toto ověření má. A co k ověření použít? Například soutěže, kvíz, test, různé formy zpětné vazby.

 

7. Shrnutí

Na závěr je vhodné shrnout klíčové body, a to nejpohodlněji pomocí „vizuálů“. Lektor by měl také zdůraznit jejich užitek pro posluchače a uvést klíčové body do souvislosti s osobním či pracovním životem účastníků semináře. Pomáhá rovněž upozornit na to, co lidi ještě čeká, co mohou navštívit nebo absolvovat (vyplnění formulářů, vyplnění individuálního plánu rozvoje, rozhovor s manažerem).

 

8. Závěrečné rituály

Hodí se použít závěrečné icebreakery (hra, rituál loučení, vtip, promítnutí fotek z akce). Dále poděkovat za práci, ocenit účastníky. Rozdat osvědčení, certifikáty, dárky, upomínkové předměty a počkat, až se všichni sbalí a odejdou nebo je vyprovodit osobně z učebny.

 

Pavel Kašpar


Napsat komentář