Evropa zdržuje peníze na výjezdy studentů do zahraničí. Univerzita Palackého hledá náhradní řešení


Zpoždění podpisu grantových smluv mezi Evropskou komisí a Národními agenturami programu Erasmus uvrhlo čtyři stovky studentů Univerzity Palackého do nejistoty. Ačkoli by někteří z nich měli na studijní pobyt do zahraničí odjet už v srpnu, není v tuto chvíli jasné, kdy evropské peníze na podporu těchto výjezdů vysoké školy obdrží. Univerzita Karlova vydala k této situaci prohlášení, k němuž se připojuje také Univerzita Palackého v Olomouci.

 


[ad#obsah]

 

„Univerzita Palackého se připojuje k prohlášení UK a jejímu požadavku na urychlené jednání Evropské komise. Do doby uzavření grantové smlouvy s Národní agenturou zajistí financování studentských pobytů z vlastních zdrojů tak, aby zahraniční mobilita, kterou považuji za klíčovou aktivitu, nebyla ohrožena,“ vyjádřil se k tomuto tématu rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

 

Univerzita Palackého nominovala do programu Erasmus Plus 520 studentů z celkového počtu 637 přihlášených. Během srpna a září by mělo na studijní pobyt odjet zhruba 340 studentů. Ve stejném období by měly tři desítky studentů vyrazit také na pracovní stáž.

 

Zpožděný podpis zpozdí peníze
Zpožděný podpis nezpůsobil problém „jen“ v oblasti financí – kromě peněz chybí také klíč pro určení konkrétní částky, se kterou student může při cestě do zahraničí počítat.
„Dle sdělení Evropské komise by k podpisu těchto grantových smluv mělo dojít v období od konce června do poloviny července 2014. Teprve pak budou moci Národní agentury podepisovat grantové smlouvy s univerzitami, přičemž finanční prostředky na realizaci zahraničních pobytů programu Erasmus Plus budou univerzitám převedeny do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Reálně se tak dá očekávat, že české vysoké školy obdrží evropské prostředky na zahraniční mobility programu Erasmus v průběhu srpna,“ uvedl ve veřejném prohlášení rektor UK Tomáš Zima.

 

Jedeš do Norska? Začni šetřit!
Studenti UP vyjíždějí téměř do všech zemí Evropské unie buď na jeden semestr, nebo na celý akademický rok. Situace je kritická především pro studenty, kteří plánují na podzim vyjet do skandinávských zemí: semestr zde začíná už ve druhé polovině srpna a zároveň jde o nejdražší země.
„Problém je v tom, že studenti mají vyjíždět do zahraničí během srpna a září a finanční podporu by měli dostat před odjezdem, protože na začátku studijního pobytu mají největší náklady. Pokud Univerzita Palackého nedostane finance včas, bude muset pobyty studentů předfinancovat z vlastních zdrojů. Na tuto možnost jsme ale připraveni,“ uvedla vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Yvona Vyhnánková.

 

Erasmus Plus: zatím bez jednoznačných pravidel
Program Erasmus+ je nástupcem programu LLP Erasmus; navazuje na něj pro období 2014–2020. Cílí na širší skupinu zájemců, nejen z řad vysokoškolských studentů. Mohou se ho zúčastnit i učitelé, vedoucí mládeže, funkcionáři amatérských sportovních organizací, dobrovolníci nebo učni. Vysoké školy ale pro „rozjezd“ tohoto nového programu zatím nemají k dispozici ani projektovou dokumentaci (uzavřenou grantovou smlouvu, vzory smluv s individuálními účastníky), ani metodické pokyny pro administraci.
Univerzita Palackého je do programu Erasmus zapojena od roku 1998; za tuto dobu vycestovalo více než 5000 studentů do 29 evropských zemí.

 

Lenka Skácelíková

 

 

Vyjádření Univerzity Karlovy ke sdělení Evropské komise k opoždění uzavírání grantových smluv s Národními agenturami programu Erasmus o realizaci mobilit studentů v roce 2014/2015

Dne 13.6.2014 vydala Evropská komise (EK) na svých stránkách prohlášení, ve kterém informuje, že podpis grantových smluv mezi EK a Národními agenturami programu Erasmus bude tento rok z technických důvodů opožděn. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/index_en.htm Grantové smlouvy programu Erasmus zahrnují především celkovou výši evropské dotace na mobility studentů a zaměstnanců programu Erasmus a dále specifikují pravidla jejich čerpání. Dle sdělení EK by k podpisu těchto grantových smluv mělo dojít v období od konce června do poloviny července 2014. Teprve pak budou moci Národní agentury podepisovat grantové smlouvy s univerzitami, přičemž finanční prostředky na realizaci zahraničních pobytů programu Erasmus Plus budou univerzitám převedeny do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Reálně se tak dá očekávat, že české vysoké školy obdrží evropské prostředky na zahraniční mobility programu Erasmus v průběhu měsíce srpna. Kromě toho, že české vysoké školy nemají k dispozici evropské prostředky, EK má zároveň zpoždění s metodickými instrukcemi. Chybí například klíč pro výpočet délky pobytu v návaznosti na kalendářní období. Studenti tak zatím neznají ani konkrétní částku finanční podpory, se kterou budou moci v zahraničí počítat. Kvalifikační podmínky nově představeného programu Erasmus Plus ovšem formálně umožňují studentům studovat nebo praktikovat v zahraničí již od 1.6.2014.

Na Univerzitě Karlově se do výběrového řízení na zahraniční studijní pobyt přihlásilo přes 2300 studentů. 1330 z nich ve výběrovém řízení uspělo a nyní čeká na vyřízení administrativy spojené s výplatou finanční podpory. Univerzita Karlova je připravena reagovat na tuto situaci a zajistit studentům výplatu finančních prostředků v co nejkratší době po podpisu grantové smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (DZS MŠMT ČR). Univerzita Karlova zároveň počítá s poskytnutím vlastních prostředků pro zajištění překlenovacího období před obdržením evropské dotace. Univerzita Karlova žádá Evropskou komisi k maximálnímu urychlení schvalovacího procesu a doplnění metodických pokynů tak, aby studenti mohli pokračovat v zajišťování svých zahraničních pobytů.


Napsat komentář