Dva ze tří absolventů opouští svůj obor. Profesi vybírají podle svých zájmů, ne studia


Tři roky po ukončení středoškolského studia opouští své profesní zaměření dvě třetiny absolventů. Téměř 65 procent z nich na základě lepší nabídky práce v jiném oboru. Jaké ambice a sny mají dnešní teenageři a dokáží současní maturanti využít svých možností?

 


[ad#obsah]

 

„Trh práce se i díky digitalizaci rychle mění a mnoho lidí pracuje v jiném oboru, než který studovali. Dřív mohlo být hlavním důvodem odklonu od studovaného oboru málo pracovních příležitostí, dnes jdou mladí lidé za lukrativnějšími nabídkami, co se týče pracovních i platových podmínek, ale i jejich zájmových preferencí. Nebo zkrátka vstupují do oborů, které ještě před pár lety neexistovaly,“ shodují se Petra Drahoňovská a Valery Senichev, kariéroví poradci projektu Samsung Tvoje šance. V něm pomáhají znevýhodněným středoškolákům z Česka a Slovenska v osobnostním a profesním rozvoji, budují základy k čerstvě nastartovaným kariérám a podporují mladé lidi tak, aby se naučili řídit svoje další kariérní kroky i ve velmi proměnlivém a nejistém trhu práce.

 

„Pro výběr správné profese je důležité neustále poznávat své silné stránky, pojmenovávat svoji vizi a určovat si postupné cíle a aktivity, jak jich dosáhnout. Je to nikdy nekončící proces, který nás bude provázet nejen volbou školy, ale celým budoucím kariérním rozvojem. Obory a školy, které člověk vystudoval, nemají na další kroky v kariérním rozhodování již tak fatální dopad jako v minulosti. Schopnost naučit se novou profesi je v dnešní době velkých a častých změn na trhu práce mnohdy potřebnější než diplom z první školy, kterou jsme kdysi, na začátku kariéry, studovali,“ poukázala Petra Drahoňovská.
Mezi nejčastější důvody, které ovlivňují děti při výběru střední školy, patří zájem o obor, snadné uplatnění a dobré finanční ohodnocení oboru na trhu práce. „Nezanedbatelnou roli při rozhodování o střední škole stále hrají i rodiče. Ti se však často neřídí relevantními daty, ale na základě domněnek či vlastní praxe, která ale už dávno nemusí být na současném trhu práce platná. Například často v rodinách převládají stereotypní představy o lépe placené kancelářské práci oproti výdělku řemeslníků,“ upozornila Petra Drahoňovská.

 

Preference dospívajících se navíc s věkem mění. Nezřídka změní svůj názor na obor hned při prvním střetu s reálnou praxí. „Pokud někomu přestala sedět práce grafika, ač se v ní roky vzdělával, není nic ztraceno, důležité je umět reflektovat své možnosti a těžit z toho, co umím, co jsem se naučil, i v jiných oblastech. Tzv. umět si pojmenovat vlastní aktuální přenositelné dovednosti (tranferable skills), díky kterým má i absolvent při vstupu do nové profese co nabídnout. Ať už jsou to počítačové dovednosti, analytické myšlení, projektové řízení, schopnost orientovat se v digitálním světě nebo hledat relevantní zdroje a vyhodnocovat získané informace z mnoha oblastí,“ vyjmenovala poradkyně.

 

Pracovní trh se díky technologiím vyvíjí závratnou rychlostí, vznikají a zanikají obory a mění se požadavky na pracovníky. V tom starší generace dnešním teenagerům příliš nerozumí. Rodiče, často s dobrým úmyslem, radí svým dětem, jak mají školu či práci vybírat, a to podle svých zkušeností. Nicméně jejich strategie na současném trhu práce už nemusí platit.

 

„Má životní situace nebyla vždy ideální. V jedné fázi života jsem se dostal i do Klokánka. V životě mě motivuje to, abych sám sobě ukázal, že jsem lepší než já sám. Jednoho dne se chci věnovat 3D/2D grafice nebo se stát VFX specialistou a být v týmu zkušených pracovníků, kde budu to, co jsem nikdy nebyl – žádaný, důležitý, potřebný a brán vážně,“ svěřil se 20letý Pavel, účastník druhého ročníku projektu Samsung Tvoje šance.

 

Podobné ambice mají po sezeních s kariérovými poradci i jeho kolegové. Osmnáctiletý Petr se chce orientovat v oblasti nemovitostí a kryptoměn, stejně starou Natálii láká svět marketingu a grafického designu, Kristina touží po kariéře vědkyně a ekoložky, 18letá Veronika by se ráda stala průvodkyní a překladatelkou. „Nakolik je vůbec možné, aby si 18letý člověk vybral profesi ideálně na celý život? Zatím se rýsují jen představy a v praxi je zažito málo. Všichni účastníci projektu Tvoje šance věří ve vzdělávání a sílu seberozvoje. Učí se, že existují i jiné možnosti než školní lavice. Vedle maturitní zkoušky se účastní kurzů z různých oborů, které je zajímají, navštěvují veletrhy a semináře nebo studují české i zahraniční on-line kurzy. Touto formou si zvyšují citlivost vůči podnětům, které se týkají jejich uplatnění. Svoji vysněnou profesi zkoumají z různých úhlů pohledu, aby pochopili, co obnáší a kam daný obor směřuje. Jen tak se přesvědčí, že je to profese, u které chtějí zůstat,“ doplnil kariérový poradce Valery Senichev.

 

Eliška Crkovská


Napsat komentář