Co jsou trainee programy?


Stále více společností v ČR organizuje při náboru specialistů vzdělávací programy pro absolventy a studenty posledních ročníků vysokých škol. Absolvent má přitom možnost začít kariéru u prestižního zaměstnavatele a firma si zase může vybrat schopného a perspektivního zaměstnance.

 

 


[ad#obsah]

 

Vzdělávací – trainee programy jsou rozvojové a adaptační programy pro studenty posledních ročníků a pro absolventy vysokých škol. Účastníkům poskytují odborný růst a osobní rozvoj. Cestou studentských projektů hledají firmy schopné lidi, ze kterých se snaží přímo v praxi vychovat své odborníky.
Společnosti z různých oborů mají samozřejmě odlišné požadavky a metody.

 

Zásadní výhoda pro firmu je, že si vybere talentovaného vysokoškolsky vzdělaného člověka, který zatím nemá vžity výrazné pracovní návyky a může si jej formovat dle svých potřeb. Navíc přinese nový pohled nezatížený pracovní kulturou z předchozího zaměstnání.

 

Hlavní rozdíl oproti stáži je práce ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, podepíšete tedy klasickou pracovní smlouvu. Přijmou vás do konkrétního oddělení, kde budete pracovat na určitém projektu. Pravděpodobně vyzkoušíte ve firmě několik odlišných pozic a pak vám bude nabídnuto nějaké vyšší místo.

 

Jak dostat šanci?
Chcete-li se dostat do podobného programu, stačí vám jen váš zájem a iniciativa. Pokud jste studentem nebo absolventem posledního ročníku vysoké školy, pošlete svůj životopis s motivačním dopisem na adresu trainee programu dané firmy a zúčastněte se výběrového řízení. Pokud uděláte dojem a firma o vás projeví zájem, budete zařazeni do programu a máte tak šanci začít úspěšnou kariéru.

 


Napsat komentář