CESNET soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů


Sdružení CESNET, jehož členy jsou veřejné vysoké školy a Akademie věd České republiky, vyhlašuje celostátní soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.) do 35 let.
Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000 Kč.

 

 


[ad#obsah]

 

Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Soutěž bude oficiálně vyhlášena v pondělí 17. 3. 2014. Veškeré informace, termíny a podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na www.cesnet.cz/soutez.

 

Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci. E-infrastruktura CESNET poskytuje služby především v oblasti informačních technologií, ale aplikační doména soutěžních případových studií není v žádném případě omezena pouze na tento obor. Naopak jsou vítány návrhy využití služeb e-infrastruktury napříč nejrůznějšími vědními obory, například v biologii, chemii, lingvistice či jakýchkoli jiných přírodních nebo humanitních vědách.

 

Česká národní e-infrastruktura pro vědu, výzkum a vzdělávání je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace a je rozvíjena za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nabízí celou řadu služeb pro moderní vědeckou a výzkumnou práci – výkonnou počítačovou síť, výpočetní clustery vybavené programy pro celou řadu oborů, vysokokapacitní datová úložiště pro ukládání a sdílení dat, prostředky pro multimediální komunikaci usnadňující spolupráci distribuovaných týmů a další informatické nástroje pro řešení problémů z celé řady oborů (viz www.cesnet.cz/sluzby).

 

Jakub Havel


Napsat komentář