Cambridgeské zkoušky FCE a CAE


Cambridgeské zkoušky představují nejznámější zkoušky z anglického jazyka. Největší popularitě se těší First Certificate (FCE). Na druhém místě v pořadí oblíbenosti je náročnější CAE.

 

 


[ad#obsah]

 

Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávaným certifikátem dokládajícím určitou úroveň znalosti angličtiny. Zkoušky jsou pořádány Britskou radou třikrát ročně – v prosinci, březnu a v červnu. Nejvíce studentů (69 %) má zájem o získání certifikátu FCE, který je určen pokročilým studentům angličtiny. Znalost anglického jazyka na úrovni FCE pokládá za dostatečnou většina zaměstnavatelů. Oblíbená je také zkouška CAE (zájem o ni má 24 % účastníků přípravných kurzů), její úspěšné složení však vyžaduje velmi pokročilou úroveň jazyka. Tento certifikát často požadují zahraniční univerzity jako doklad o schopnosti uchazeče absolvovat studium vysoké školy v angličtině. Pokud používáte angličtinu v zaměstnání, můžete se pustit do přípravy na zkoušky z obchodní angličtiny BEC (zkoušku lze skládat ve více úrovních znalosti jazyka). Jen okrajový zájem mají studenti angličtiny o zkoušku PET (mírně až středně pokročilá úroveň) a CPE (dokládá znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího).

 

Během testování je hodnoceno hned několik aspektů jazyka, k nimž patří čtení, psaní, mluvený projev, poslech a užití jazyka (neboli znalost gramatiky a slovní zásoby). „Úspěšné složení zkoušek vyžaduje nejen znalost jazyka na příslušné úrovni, nutné je také připravit se na průběh zkoušky a nacvičit si typy úloh, se kterými se u testování může uchazeč o certifikát setkat,“ říká Eva Bonaventurová, metodička jazykové školy Tutor.

 

Na zkoušky se lze připravit samostudiem nebo prostřednictvím přípravných kurzů, které pořádá řada jazykových škol. Většina kurzů začíná v září – kratší kurzy připravují na prosincové termíny zkoušek, delší (celoroční) kurzy na červnové termíny.

 


Napsat komentář