Američtí vládní stipendisté budou u nás bádat i učit


V nadcházejícím akademickém roce bude na českých školách působit dvacet amerických stipendistů Fulbrightova programu. Jsou mezi nimi jak profesoři amerických univerzit, kteří budou vyučovat na českých vysokých školách či se zapojí do vědecké práce, tak vysokoškolští studenti a čerství absolventi, jejichž náplní pobyt bude buď práce na vlastních výzkumných projektech, nebo výuka angličtiny.

 


[ad#obsah]

 

Pobyt stipendistů v České republice bude oficiálně zahájen na setkání, které se koná v druhé polovině září v Praze, odkud se pak rozjedou na svá pracoviště po celé republice. S Američany se tak budou moci setkat studenti a členové akademických obcí na řadě škol.

 

„Američtí profesoři míří jak na Univerzit Karlovu a Masarykovu univerzitu, a to i v rámci speciálních partnerských programů Fulbright Distinguished Chair, tak také třeba na Akademii múzických umění, Slezské univerzitě, České zemědělské univerzitě či Vysoké škole chemicko-techologické,“ vyjmenovává česká působiště vládních stipendistů koordinátorka programu Hana Rambousková z Fulbrightovy komise, jež program administruje.

 

Většina přijíždějících amerických studentů zaujme pozice asistentů ve výuce angličtiny na středních školách v regionech, výjimku tvoří doktorandi soustřeďující se na svůj výzkum.

 

Američtí stipendisté, kteří budou v ČR přednášet nebo řešit výzkumný projekt, reprezentují celou škálu přírodovědných i humanitních oborů; např. prof. Daniel Koon z Saint Lawrence University se v Ústavu inženýrství pevných látek věnuje výzkumu struktury polovodičů, jehož výsledky se promítnou do výroby výkonnějších čipů. Významný matematik prof. Ivo Herzog z Ohio State University bude vyučovat algebru na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Michael Parrish z University of California v San Diegu bude přednášet historii amerického práva na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisii a jejích programech naleznete na www.fulbright.cz.

 

Jakub Tesar


Napsat komentář