Akademické tituly


Celkem existuje několik desítek českých akademických titulů. Navíc se dnes stále častěji setkáváme s mezinárodními tituly. Jak se v tom všem vyznat poradí následující přehled.

 

 

 


[ad#obsah]

 

Používání titulů stanovují v České republice zákony o vysokých školách. Titul není součástí jména, jelikož může být na rozdíl od jména odebrán. Většina používaných titulů je zkratkou latinského výrazu pro danou akademickou hodnost. V případě, kdy dosáhnete v určitém oboru vyššího vzdělání, než jste měli doposud (např. Bc. pak Mgr.), přestanete nižší titul používat. Naopak dva různé tituly (z odlišných oborů) užíváte současně.

 

Přehled vysokoškolských titulů a akademických hodností

Vysokoškolské tituly

Studjiní program Titul Vydává se v oborech
Bakalářský Bc. všech vyjma lékařských a umělěckých
BcA. uměleckých
Magisterský po získání titulu Mgr. je možné skládat rigorózní zkoušku
Mgr. humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických, teologických
MgA. uměleckých
Ing. technických, lesnických, ekonomických, zemědělských, vojenských
Ing. arch. stavebních
MUDr. lékařských
MDDr. stomatologických
MVDr. veterinárních a hygienických
rigorózní zkouška
JUDr. právnických
PhDr. humanitních, pedagogických, společenských
RNDr. přírodovědeckých
PharmDr. farmaceutických
ThLic., ThDr. teologických
Doktorský Ph.D. všech kromě teologických
Th.D. teologických

 

Akademické (vědecko-pedagogické) hodnosti a tituly

Titul Název Navazuje na titul Příklady Oslovení Poznámka
Ph.D. doktor lib. magisterský Jan Novák, Ph.D.; Mgr. Jana Nováková, Ph.D. pane doktore; paní doktorko
CSc. kandidát věd lib. magisterský Jan Novák, CSc.; Mgr. Jana Nováková, CSc. pane Nováku; paní magistro titul platí, ale je nahrazován titulem Ph.D.
DrSc. doktor věd CSc. Jan Novák, DrSc.; Ing. Jana Dlouhá, DrSc. pane doktore; paní doktorko titul vydávala ČSAV, nyní platí ale je nahrazován titulem D.Sc.
D.Sc. doktor věd CSc., Ph.D. Jan Novák, D.Sc.; Ing. Jana Dlouhá, D.Sc. pane doktore; paní doktorko titul vydává AV ČR (dříve ČSAV)
Doc. docent Doc. Ing. Jan Tyč, D.Sc.; Doc. Karla Volná pane docente; paní docentko
Prof. profesor doc. Prof. Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.; Prof. RNDr. Ing. Eva Tučná, Dr.Sc. pane profesore; pení profesorko

 

Pracovní zařazení ak. pracovníků na VŠ

Pracovní zařazení Akademické tituly Specifikum
Asistent převážně Mgr., Ing. absoventi VŠ, nemohou vést záv. práce
Lektor převážně Mgr., Ing. nemusí vykazovat vědeckou činnost, vyšší výukový úvazek
Odborný asistent Mgr., Ing, RNDr., Ph.D. apod. pracují ve vědeckých týmech, publikují, vedou semináře a příp. přednášky, vedou záv. práce
Docent Doc. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, přednáší, zkouší u stát. záv. zkoušek, vedou záv. práce
Profesor Prof. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, ve snížené míře přednáší a vedou záv. práce, zkouší u stát. záv. zkoušek

 


0 komentářů: “Akademické tituly”

Napsat komentář