5 dovedností správného manažera


Manažeři jsou bez debat jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů každé firmy. Od jejich kvality se odvíjí prosperita celé organizace. Gallupův institut, který přes dvacet let sleduje kvalitu manažerů a její dopad na firmu, přišel s alarmujícím tvrzením.

 


[ad#obsah]

 

Podle něj pouze 10 % zaměstnanců na vedoucích pozicích ovládá takové dovednosti, jaké by měl každý správný manažer mít. 21. století se vyznačuje rychlými změnami a globalizací a klade na každého z nás stále větší nároky. Jen opravdu kvalitní manažer si ale uvědomuje, že dnešní doba vyžaduje neustálý rozvoj a sebevzdělávání. Jedním z příkladů propojení teorie a praxe je právě MBA studium.

 

Úkolem každého správného manažera je zvládání své práce. Musí mít dokonalý přehled nejen o tom, co se děje uvnitř společnosti, ale také mimo ni. „Jedním z klíčových faktorů, které zvyšují konkurenceschopnost podniků, je celoživotní vzdělávání. Tím se prohlubují naše znalosti, dovednosti a profesní kvalifikace. Klasické formy vzdělávání byly vystřídány interaktivními formami, které manažerům šetří jejich drahocenný čas,“ říká Mgr. Štěpán Mika ředitel vzdělávacího institutu CEMI, který se zaměřuje právě na vzdělávání manažerů formou online MBA a LLM studia.

 

Mnoho začínajících manažerů se obává toho, co jim jejich řídíce role přinese. Zahraniční web bussinessnewsdaily.com ve spolupráci s odborníky z oblasti řízení a HR zpracoval odpovědi na základní otázky týkající se manažerské činnosti.

 

1. Komunikace
Komunikační dovednosti manažera jsou jednou ze stěžejních oblastí, které je třeba věnovat pozornost. Se svým okolím byste měli komunikovat stručně, ale jasně a srozumitelně. Není nic horšího než zadávat nejasné cíle a nesmyslné příkazy. Pokud vám podřízení neporozumí, nebudou svou práci odvádět efektivně. Koncem roku 2016 si nechal Klub mladých manažerů České manažerské asociace zpracovat u agentury IPSOS průzkum, ve kterém studenti popsali dobrého manažera. Ten by měl být především komunikativní, zodpovědný, spolehlivý a schopný koordinovat práci.

 

2. Motivace
V dnešní době se klade velký důraz na správné rozdělení práce, které jde ruku v ruce s adekvátním finančním ohodnocením a dalšími benefity. Přemýšlejte tedy o tom, co vaše podřízené povede k perfektními odvádění jejich práce a motivujte je k tomuto výsledku.

 

3. Vzdělávání
V průběhu vysokoškolského studia člověk získává základní manažerské dovednosti a znalosti. Na jejich další rozvoj se poté soustředí například MBA studium, které většinou nenavazuje ihned na vysokoškolské studium, ale vyhledávají ho zejména lidé, kteří již mají několikaletou manažerskou praxi. „Vzdělávání je u manažerů celoživotní proces. V dnešní dynamické době a rychle se měnící společnosti k němu ani jiným způsobem přistupovat nelze. Úspěšnými se stanou pouze ti, jež budou otevření novým skutečnostem a myšlenkám a budou neustále vyhledávat příležitosti k růstu a rozvoji,“ říká ředitel vzdělávacího institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

 

4. Organizace
Organizačními schopnostmi se rozumí především smysluplné naplánování svého času. Dalším důležitým bodem je jasné nastavení priorit a cílů. Od organizačních schopností manažera se ve finále odvíjí plnění povinností každého jednotlivého pracovníka, ze kterých vyplývají celkové výsledky celé firmy.

 

5. Autorita
V žebříčku důležitosti zabírá autorita jedno z předních míst. Pokud jí manažer před svými podřízenými neoplývá, jen velmi těžce si bude ve svém týmu zřizovat pořádek. Respekt, úcta, ale i spravedlivost, zdravé sebevědomí a umění dělat potřebné kompromisy jsou alfou a omegou každé manažerské činnosti.

 

Renáta Hrabáková


Napsat komentář