39 českých stipendistů míří na prestižní americké univerzity


Ve školním roce 2014-15 vyjede v rámci česko-amerického vládního stipendijního program do Spojených států amerických 39 českých stipendistů – studentů, vědců a univerzitních pedagogů i zástupců neziskovek. Během pobytu v USA budou získávat odborné zkušenosti, které po návratu využijí v České republice.

 


[ad#obsah]

 

Stipendisté, kteří pro své záměry získali štědrou podporu v rámci tzv. Fulbrightova programu financovaného českou a americkou vládou, byli vybráni v průběhu minulého roku Fulbrightovou komisí, která tento prestižní stipendijní program v ČR spravuje.

 

Čeští stipendisté míří na řadu prestižních vysokých škol jako jsou např. Yale, Columbia, Stanford, UC Berkeley, George Washington University, Georgia Institute of Technology, Arizona State University, University of Minnesota, University of Washington nebo University of Colorado nebo budou působit ve specializovaných odborných institucích jako je Museum of Modern Art či New York Department of City Planning. Specifickou kategorií jsou pracovníci neziskovek, kteří budou hostovat u amerických organizací s obdobným zaměřením.

 

„Naši letošní stipendisté jsou odborníci z mnoha akademických oborů i pracovišť, studenti, vědci, přednášející. V dalších našich stipendijních programech se kratším pobytem snažíme přispět ke zkvalitnění práce českých neziskových organizací i třeba špičkových vědeckých týmů. Programy Fulbrightovy komise nejen pomáhají českým školám a univerzitám, ale propagují i vysokou kvalitu naší vědy ve Spojených státech a bývají prvním impulsem k navázání spolupráce s americkými kolegy na univerzitách,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

 

Ačkoliv velká řada držitelů stipendia je z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, mezi stipendisty najdeme také odborníky z ČVUT, AMU, Jihočeské univerzity, Univerzity Palackého, Univerzity Pardubice, VUT, České zemědělské univerzity i institucí jako jsou Národní galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo nevládních organizací Člověk v tísni, Dům dětí a mládeže Ulita nebo La Strada.

 

V USA tak letos budou na výzkumném pobytu studenti doktorských programů jako parazitolog Filip Husník na University of Montana, právnička Eliška Holubová na Yale University nebo literární vědkyně Ina Píšová na University of California Berkeley. Pedagožka Markéta Holubová se zaměří na Pennsylvánské státní univerzitě na rovný přístup ke vzdělávání, molekulární bioložka Petra Schiebertová stráví rok výzkumem na Purdue University.

 

Nové podněty pro české neziskové organizace přinesou po svém americkém pobytu Tomáš Klumpar, v práci s ohroženou mládeží na Praze 3 jistě využije zkušenosti brooklynské organizace Art Start hudebníka Billyho Martina, a Richard Kořínek z olomoucké pobočky Člověka v tísni, který bude ve Wisconsinu srovnávat český a americký přístup k začlenění sociálně vyloučených.

 

V kategorii vědců se na Yale University bude molekulární biolog David Staněk z Ústavu molekulární genetiky věnovat výzkumu stavby buňky. Architektka Pavla Melková z Institutu plánováni a rozvoje bude porovnávat své zkušenosti s oživováním veřejného prostoru ve městě s kolegy na odboru městského plánování radnice v New Yorku a na fakultě architektury Kolumbijské univerzity. Botanik Karel Prach z Jihočeské univerzity bude s americkými odborníky na University of Washington studovat přirozené procesy při obnově člověkem narušených území. Právnička Veronika Tomoszková z Univerzity Palackého se bude ve spolupráci s kolegy na Washington and Lee University zabývat právní úpravou hodnocení vlivů na životní prostředí v legislativě USA a EU.

 

Také letos pokračuje loňská novinka mezi programy – Letní škola sociálního podnikání, jejímž cílem je evropským studentům představit americkou kulturu, společnost a zkušenosti se sociálním podnikáním. Na tento letní institut letos jako zástupce České republiky vyjel romský student informatiky Filip Sivák z FEL ČVUT.

 

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

 

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise v roce 1991 získali Fulbrightovo stipendium tak dosáhne téměř 800. Díky štědré podpoře Ministerstva školství i americké strany patří česko-americký program dokonce mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

 

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

 

Jakub Tesar


Napsat komentář