15 týmů mladých filantropů z programu Dobro-druzi úspěšně zakončilo svoji misi


Spolu se školním rokem skončilo i 8 dobrodružných měsíců, ve kterých více než 163 dětí a mladých lidí věnovalo svůj volný čas filantropii. 15 týmů Dobro-druhů ve spolupráci se svými patrony uspořádalo na 46 dobročinných akcí, jejichž výtěžek putoval do rukou potřebných jednotlivců i na konto neziskových organizací. Týmy pomáhaly seniorům, rodinám ve složité životní situaci i zvířatům a deštným pralesům. Na dobré účely se jim podařilo vybrat 477 723 Kč, které Nadace Via navýšila na celkových 852 630 Kč.

 


[ad#obsah]

 

Dobrodružství mladých filantropů začalo již minulý rok v listopadu, kdy se všechny týmy setkaly v Praze na úvodním setkání. „Zde získali potřebné know-how v oblasti propagace, fundraisingu i pořádání benefičních akcí. Na jejich realizaci dostali od Nadace Via také příspěvek 5 000 Kč, přičemž některé týmy dokázaly akci zrealizovat bez využití jediné koruny díky štědrým lokálním sponzorům,“ vysvětluje Kristina Papoušková, programová manažerka programu Dobro-druzi

 

Akce, které se konaly v 11 krajích, navštívilo přes 5 300 návštěvníků, z nichž více než polovina přispěla na dobročinné účely. Návštěvníci měli možnost zhlédnout divadelní představení, poslechnout si vánoční koncerty či si užít zábavné odpoledne plné her a tvoření. Vysokého výtěžku se Dobro-druhům podařilo dosáhnout i díky prodeji občerstvení a vlastnoručně vytvořených výrobků. „V letošním ročníku se 3 týmy pustily také do online fundraisingu přes portál Darujme.cz, čímž umožnili přispět i těm, kteří se nemohli osobně akce zúčastnit anebo se zpětně rozhodli darovat i více. Podařilo se jim tak vybrat 56 550 Kč,“ dodává Kristina Papoušková.

 

Dobro-druzi i letos dokázali, že při pomáhání druhým nezáleží na věku ani financích a uspořádat benefiční akci pro dobrou věc může každý z nás! Za posledních 6 let se jim podařilo dohromady vybrat 3 970 410 Kč. Více informací o programu Dobro-druzi najdete na: www.nadacevia.cz/dobro-druzi.

 

Program Dobro-druzi je financován z darů Human Garden a individuálních dárců Sanjiva Suriho, Andersona Willingera, Dalibora Pecha, Evy Zelinkové, Františka a Jany Dostálkových, Petra a Jindry Sýkorových, Hany a Dalimila Dvořákových, Ondřeje Fryce a dárců dárcovské výzvy Davida Bureše a Davida Neveselého.

 

 

Dobro-druzi 2018: anotace podpořených projektů

Klub JINAK – Pro radost Markovi
Kristýna, Alice, Simona, Adriana. Nadšené holky, teenagerky, které se svojí patronkou zorganizovaly již svoji druhou benefiční akci. Jak holky říkají, chtějí dělat věci jinak – pro druhé. Tentokrát podpořily devítiletého Marka, kterému byla diagnostikována rakovina kostí a upoutala ho na lůžko. Uspořádaly pro něj s pomocí spolužáků vánoční vystoupení s prodejem svícínků a benefiční koncert. Podařilo se jim vybrat 64 852 Kč. Tato částka byla navýšena Nadací Via na 101 994 Kč. Výtěžek holky věnovaly na léky, které Markovi pomáhají s regenerací po chemoterapii a nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.
Patronka: Petra Mecnerová
Místo: Frýdek-Místek, Ostrava, Moravskoslezský kraj
Období realizace: 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Green life – benefice
Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádali pro něj předvánoční benefiční akci, kde vybrali 35 039 Kč. Na ochranu deštných pralesů poputuje díky nim a bonusu Nadace Via 72 181 Kč.
Patron: Navot Laufer
Místo: Olomoucký kraj
Období realizace: 19. 12. 2018
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Tylovka pomáhá
Pro členy žákovského parlamentu Základní školy J. K. Tyla v Písku není dobro-družná činnost ničím novým. Již v minulosti se podíleli na celé řadě školních akcí a jejich aktivity často směřují na pomoc jiným dětem. Tentokrát se rozhodli pomoci zlepšit životní podmínky dětem z nedalekého dětského domova. Uspořádali zábavné soutěžní odpoledne, během kterého se jim podařilo vybrat 14 635 Kč. Díky bonusu Nadace Via předaly děti z žákovského parlamentu v dětském domově dohromady 27 024 Kč.
Patronka: Adéla Matějková
Místo: Písek, Jihočeský kraj
Období realizace: 1. 4. – 30. 4. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 12 389 Kč pro příjemce pomoci

 

Railtale hospicu Domov
Čtyři sedmnáctileté spolužačky spojilo nejen přátelství, ale i láska k hudbě a chuť pomáhat. Daly dohromady své talenty a nástroje a v roce 2017 založily kapelu Railtale. Jak samy říkají, jedna za druhou by dala ruku do ohně. Pokusit se pomoci někomu, kdo to potřebuje, skrze činnost, kterou samy milují, považují za krásné. Proto se rozhodly věnovat vstupné ze čtyř svých koncertů hospicu Domov Plzeň, který se věnuje péči o terminálně nemocné v klidu jejich domova, a aktuálně bojuje s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz. Podařilo se jim vybrat rekordních 81 093 Kč! Po započítání bonusu Nadace Via tak mohly předat Domovu Plzeň krásných 118 235 Kč.
Patron: Ivo Barca
Místo: Blovice, Nepomuk, Plzeň – Plzeňský kraj
Období realizace: 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Odpoledne pro Světlušku na ZŠ Lesní Liberec
Školní parlament ZŠ Lesní Liberec se rozhodl navázat na svou předchozí zkušenost a zorganizovat benefiční akce pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zrakově postiženým a nevidomým lidem. Do akcí zapojili současné i bývalé žáky své školy, školní taneční kroužek i partnera Světlušku, která umožnila účastníkům si alespoň na chvíli vyzkoušet některé aktivity v kůži nevidomých. Podařilo se jim získat 18 500 Kč, a tak mohli po znásobení výtěžku Nadací Via předat Světlušce 32 000 Kč.
Patronka: Petra Gabarová
Místo: Liberec, Liberecký kraj
Období realizace: 1. 1. – 31. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 13 500 Kč pro příjemce pomoci

 

Majáles 2019
Na střední odborné škole v Luhačovicích uspořádali studenti a studentky charitativní Majáles, který byl nejenom kulturním zážitkem, ale i příležitostí, jak propojit různé generace a ještě přispět na dobrou věc. S vlastním programem vystoupili na akci jak žáci různých tříd, tak i místní Spolek aktivních seniorů. Podařilo se jim vybrat 7 804 Kč. Výtěžek znásobila Nadace Via a na nákup invalidního vozíku pro imobilní uživatele Domova pro seniory Luhačovice putovalo 15 516 Kč.
Patronka: Mirka Vlažná
Místo: Luhačovice
Období realizace: 1. 1. – 30. 4. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 7 712 Kč pro příjemce pomoci

 

Každý má právo být šťastný
„Dveře jsou každému z nás otevřené“. Tak vznikl název studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii Neveklov, která si klade za cíl vytvářet mezigenerační mosty a pomáhat lidem. Skupinu přátel v rozmezí 16 – 18 let baví realizovat akce, které vrací lidem úsměv na tvář. Jak sami říkají, jejich škola je svým objemem malá, ale srdce má velké. Tentokrát studenti svoji energii zaměřili na pořádání série čtyř benefičních akcí, na kterých vybrali celkem 14 992 Kč. Jejich výtěžek doplněný o příspěvek Nadace Via věnovali organizaci UNICEF. Celkově tak z Neveklova poputuje na rozvojové projekty 27 601 Kč.
Patronka: Tereza Růžičková
Místo: Neveklov, Středočeský kraj
Období realizace: 10. 12. 2018 – 31. 1. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 12 609 Kč pro příjemce pomoci

 

Charitativní pečení
Studentky a studenti 4. ročníku šestiletého Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové rádi pečou a mají radost, když jejich dobroty pomáhají. Uspořádali ve škole charitativní prodej perníčků, který měl navíc i ekologický rozměr – chtějí upozornit na nadměrnou spotřebu plastů a ničení pralesů v důsledku produkce palmového oleje. Na třech akcích pro spolužáky a rodiče vybrali dohromady 30 601 Kč. Vybrané peníze navýšené o bonus Nadace Via na 72 203 Kč poputují na konto nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění.
Patronka: Michaela Sochová
Místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj
Období realizace: 26. 11. 2018 – 1. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Pomáhají, TEĎ ale potřebují pomoc. Aneb Zachraňme záchrannou stanici
Je jich šest. Jsou tvrdohlavé, rády posouvají své hranice a hrají loutkové divadlo. Mimo to je ale taky spojuje chuť pomáhat a vášeň pro zvířata. Díky příhodě s opuštěným ptáčetem se studentky z náchodského gymnázia seznámily se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Jaroměři, která právě sama bojuje „o přežití“ pro nedostatek finančních prostředků. A tak vznikl nápad na podporu místa, kde podle dívek slova jako soucit, píle, výdrž a nezištnost ještě neztratila svůj význam. Za pomoci ostatních ze školy uspořádaly dívky benefiční prodej vlastnoručně vyrobeného cukroví, který jim vynesl 7 600 Kč. Po navýšení Nadací Via tak záchranná stranice obdrží částku 15 200 Kč.
Patronka: Silvie Sochorová
Místo: Náchod, Královehradecký kraj
Období realizace: 15. 12. – 17. 12. 2018
Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 7600 Kč pro příjemce pomoci

 

Děti pro děti aneb i my chceme pomáhat
Čtrnáctiletí Bára a Nicolas a jedenáctiletá Theodora – to jsou tři spolužáci z montessori školy AMA SCHOOL, kteří s pomocí své třídy a patronky uspořádali sérii benefičních akcí včetně divadelního představení a dražby výtvarných děl. Podařilo se jim vybrat nádherných 56 390 Kč. Spolu s bonusem od Nadace Via tak přispěli částkou 93 532 Kč ke zřízení dětského hřiště na zahradě Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni, kam se už také byli s celou školou podívat.
Patronka: Magdaléna Řápková
Místo: Most
Období realizace: 1. 2. – 30. 4. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Nekupujte, adoptujte!
Většině z nich je jedenáct a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Když se dozvěděli o existenci místního spolku Zastavme utrpení, které se věnuje týraným a handicapovaným psům a kočkám, byl pro ně jasnou volbou. Celou základní školu Svatoplukova v Olomouci zapojili do tvorby obrazů, placek a pohlednic, které posloužily pro benefiční prodejní vernisáž. Vybrali 34 080 Kč a celý výtěžek 71 222 Kč navýšený o bonus Nadace Via věnovali na dovybavení útulku, zkvalitnění jeho zázemí a krmivo pro zvířata.
Patronka: Kristýna Křupalová
Místo: Řepčín, Křelov, Olomoucký kraj
Období realizace: 26. 11. 2018 – 28. 2. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Benefiční koncert Gymplbands
Členové školního parlamentu Slezského gymnázia v Opavě jdou do všeho po hlavě, rádi pomáhají ostatním a organizují akce pro své spolužáky. Každoročně také pořádají koncert školních kapel Gymplbands a spolupracují s místní speciální MŠ Eliškou zaměřenou na práci s dětmi s handicapem. Rozhodli se proto obě věci spojit, sehnali další lokální partnery a výtěžek z jubilejního koncertu, který po navýšení od Nadace Via činil 39 392 Kč, věnovali na nákup speciálního kočárku pro malou holčičku trpící DMO kvadruparézou.
Patronka: Kamila Tkáčová
Místo: Opava
Období realizace: 26. 11. 2018 – 1. 4. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 19 696 pro příjemce pomoci

 

Vločka pro „Přátele z lásky“
Nejmladším je deset, nejstarším čtrnáct. Žákovský parlament ZŠ Slavičín – Vlára je aktivní, tvůrčí a má chuť pomáhat ve svém městě. Svoji energii se žáci a jejich učitelé rozhodli vložit do předvánočního benefičního koncertu, se kterým oslovili širokou veřejnost. Výtěžek z akce, který byl po navýšení Nadací Via celých 43 176 Kč, věnovali na financování rekondičního pobytu handicapovaných dětí pořádaného sdružením Přátelé z lásky ze Slavičína. Podobné pobyty pomáhají vytrhnout děti i jejich rodiny z každodenního stereotypu a umožňují výměnu zkušeností mezi rodiči handicapovaných dětí.
Patron: Petr Malec
Místo: Slavičín, Zlínský kraj
Období realizace: 26. 11. – 21. 12. 2018
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 21 500 Kč pro příjemce pomoci

 

Pomáháme bezbranným
Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které měly za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce činil 23 585 Kč. Po navýšení Nadací Via poputuje na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les celých 43 585 Kč.
Patronka: Markéta Doubnerová
Místo: Praha 6
Období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 2. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

 

Hrou pro dobrou věc
Žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého zapojili široké okolí – učitele, rodiče, sourozence i další sponzory. Kromě organizace her proběhl v rámci dne i prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení. Podařilo se jim vybrat 42 720 Kč. Výtěžek navýšený Nadací Via na 79 862 Kč byl věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.
Patronka: Eva Bartoňová
Místo: Přerov
Období realizace: 26. 11. 2018 – 31. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Hana Sedláková


Napsat komentář