Zájem o vzdělávání v IT zdaleka nestačí poptávce firem


Nedostatek specialistů v ICT se prohlubuje. Firmy loví pracovníky už na specializovaných středních školách, ani ty však nedokáží sílící poptávku uspokojit. Zatímco počty studentů IT každý rok kopírují demografickou křivku, potřeba „ajťáků“ na trhu práce vzrostla za posledních pět let více než desetinásobně.

„V polovině 90. let jsme cítili, že nás IT bude ovlivňovat vždy a všude, ale málokdo si dokázal představit, do jaké míry to bude. Vnímali jsme internet jako informační dálnici, ale netušili jsme, kam až se vyvine, jak úzce bude spjatý s každodenním životem, že bude řídit domácnosti nebo že se s pomocí výpočetní techniky bude operovat. Společnost ale už tehdy vnímala budoucnost oboru ICT a hned první školní rok 1994 jsme začínali s naplněnými čtyřmi třídami studentů,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT). Ta se při svém založení v roce 1994 podílela také na vzniku oboru IT v Česku a byla jednou z mála škol, které mohly obor vyučovat.

„Celých 25 let klademe velký důraz na všestrannou praktickou výuku. Sázka na univerzálnost se nám vyplácí – potvrzují to jak zaměstnavatelé, tak i naši absolventi v praxi. Znamená to, že učíme informační technologie jako celek, protože grafik může tvořit weby a webař by měl ovládat základy grafiky a rozumět i databázím, které za webem stojí. Vlastní specializace, kterou mají studenti ve 3. a 4. ročníku, je takovou pomyslnou třešničkou na dortu.  V IT zkrátka souvisí všechno se vším. Programátor musí umět programovací jazyky a zároveň se orientovat v grafických programech nebo ovládat počítačové sítě, v nichž se běžně programuje,“ vysvětlil Martin Vodička.

Počet absolventů oboru ICT na vysokých školách kulminoval v roce 2013, kdy dosáhl téměř pěti tisíc, v posledních pěti letech však vinou slabších populačních ročníků klesl až na 3 802 v roce 2018. Procentuální zastoupení studentů oboru ICT mezi vysokoškoláky se za stejnou dobu drželo konstantně kolem čísla 5,5.

„Uchazečů o studium na naší škole přibývá každým rokem o deset procent, stále máme z čeho vybírat. Obecně se ale nedostatek specialistů v IT vzhledem k jejich potřebě ve společnosti neustále prohlubuje. Poptávka po našich absolventech stran firem stoupla v posledních pěti letech víc než desetinásobně,“ poukázal Martin Vodička.

Studium IT oborů je lukrativní už pro středoškoláky. Na rozdíl od svých vrstevníků, kteří chodí po brigádách v restauracích a call centrech, si je většina studentů IT schopna vydělat ve svém oboru ještě před maturitou. Při škole si zakládají živnostenský list a začínají s vlastním podnikáním.

„Na pracovním trhu jsou nejvíc žádaní programátoři, vývojáři. Firmy však loví své pracovníky už na středních školách. S nedostatkem ajťáků se pro ně stalo výhodnější ‚vychovat si studenta‘, než hledat hotového specialistu na danou pozici. Po středoškolských studentech a absolventech pak žádají hlavně všestrannost. Naši studenti jsou si své ceny vědomi a už na škole mnozí zakládají vlastní firmy, například na tvorbu webových stránek. Dnes už naši studenti chodí na praxe do firem bývalých absolventů,“ potvrdil Martin Vodička.

Loňské šetření Hospodářské komory ukázalo, že z 60 procent pracujících vysokoškoláků podniká jen zhruba každý desátý. V IT oborech je tomu naopak. „Od třetího ročníku příležitostně pracuje odhadem 80 procent našich studentů, většina v oboru IT. Zhruba 15 procent studentů si ještě před maturitou založí vlastní podnik. I když to nevyjde, je to pro ně ohromná zkušenost,“ míní Martin Vodička.

Eliška Crkovská


Napsat komentář