Zájem o skauting stále roste – skautů a skautek je přes 50 tisíc


Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc.Skautis 50 439 členypotvrzují své postavení největšího výchovnéhohnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí nižšího školního věku. Pokračujetak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů.

 


[ad#obsah]

 

Počet skautů a skautek neustále roste od roku 2006, od té doby se počet členů navýšil o 25 %. Mezi nově příchozími tvoří největší skupinu děti nižšího školního věku, jejichž počet každoročně roste. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

 

„Chtěla jsem, aby moje děti našly aktivitu, která pro ně bude znamenat víc než obyčejný „kroužek“, který je za rok přestane bavit. Líbilo se mi, že skauting není zaměřený na výkon, ale přijímá děti takové, jaké jsou,mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“vysvětlujeKateřina Musilová, proč zvolila pro své děti skautský oddíl.

 

V České republice v současné chvíli funguje 2113 skautských oddílů, které každoročně uspořádají například téměř 1000 táborů pro více než 25 000 dětí. O činnost oddílů a potřebné zázemí se stará více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů.

 

„Rostoucí zájem o skauting nás velice těší. Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu skautského programu, vychovat a vzdělat dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka.

 

O vstup do skautských oddílů mají zájem i rodiče stále mladších dětí. Junák proto vychází této poptávce vstříc a na XIV. Valném sněmu Junáka, který proběhl na konci března v Litomyšli, byl představen program a materiály pro děti předškolního věku – tzv. „benjamínky“.V Litomyšli si skauti a skautky také zvolili své vedení na následující období či diskutovali o směřování organizace. Odhlasovali například změnu stanov nebo názvu organizace – od podzimu 2014 budou používat název Junák – český skaut, který organizace nesla už v době svého založení před sto lety.

 

Valný sněm se zabýval také strategickým směřováním organizace do roku 2022. Kromě vysokých nároků na fungování organizace a dobré využívání lidských i finančních zdrojůsi skauti a skautky kladou za cíl například přispívat k demokratickému rozvoji společnosti, pravidelně obnovovat svůj program a podporovat dospělé dobrovolníky stojící v čele oddílů.

 

V roce 2015 se Junák zúčastní Světového skautského jamboree v Japonsku, jehož se každé čtyři roky v jiné zemi účastní desetitisíce skautek a skautů. Do exotické země se vydá velký počet českých skautů a skautek – 180 účastníků ve věku od 15 let do 18 let bude mít možnost zažít jedinečnou atmosféru světového setkání, navázat nová, mezinárodní, skautská přátelství, poznat skrze několikadenní pobyt v japonských rodinách místní kulturu či představit ostatním Česko a český skauting.
Skautské hnutí má na celém světě přes 50 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí. V České republice to za 100 let existence byl téměř milion lidí, z toho mnoho významných osobností, například Václav Havel, Helena Illnerová, František Nepil, Miloš Forman, Anna Geislerová, Václav Pačes nebo Erik Tabery.

 

Jitka Taussiková


Napsat komentář