Zájem o elektrotechniky loni stoupl o 25 %. ČEZ pokračuje v podpoře technického vzdělávání


Trh práce prodělává v posledním roce oživení, ale stále se potýká s nedostatkem absolventů technických oborů. Přes 41 % stálých pozic obsazovaných na největším kariérním portálu v ČR (Jobs.cz) tvořily v roce 2014 technické a přírodovědné profese. Firmy chtějí zvyšovat zájem o fyziku a s ní spojené technické obory.

 


[ad#obsah]

 

Již od října loňského roku probíhá druhý ročník úspěšné fyzikální soutěže Vím proč. Novou motivací v soutěži je další cena – příspěvek ve výši 200 tisíc Kč na speciální Oranžové učebny Nadace ČEZ. Žáci mohou natáčet videa a soutěžit o ceny pro sebe i pro svou školu do 31. března.

 

Organizátorem fyzikální soutěže Vím proč je Skupina ČEZ, která si je vědoma nedostatku uchazečů o práci s potřebným technickým vzděláním. Právě proto se společností LMC přišla se soutěží o nejlepší video vysvětlující fyzikální jev. V jejím druhém ročníku se rozhodla žáky a studenty k natáčení svých experimentů ještě více motivovat, a to novými cenami. Kromě tabletů obdrží autoři nejlepších videí dle odborné poroty v kategoriích ZŠ a SŠ příspěvky ve výši 200 tisíc korun na vybudování učeben pro přírodovědecké a technické předměty.

 

„Snažíme se žákům ukázat, že se fyziky, která může vést k dobrému uplatnění, není třeba obávat. Atraktivní forma objevování jejích zákonů díky experimentům se v soutěži osvědčila. Budeme rádi, když mladí budou v kreativních pokusech pokračovat – i třeba vylepšováním pokusů z prvního ročníku. Chceme soutěží a dalšími aktivitami přispět k většímu zájmu o fyziku a s ní spojenou techniku,“ říká Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

 

Nedostatek technických absolventů potvrzuje i společnost LMC, provozovatel portálů Jobs.cz a Práce.cz, která se Skupinou ČEZ na soutěži spolupracuje: „Souboj o talentované uchazeče se kvůli oživení ekonomiky nadále zostřuje především v profesích s technickým a přírodovědným zaměřením, v nichž firmám již delší dobu schází dostatek kvalifikovaných zájemců. V roce 2014 právě tyto profese tvořily přes 41 % ze všech 110 tisíc stálých pozic obsazovaných skrze Jobs.cz,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz. Například zájem firem o elektrotechniky a elektroinženýry loni vzrostl o plných 25 % oproti roku 2013 a v případě techniků ve strojírenství byl počet obsazovaných míst o 26 % vyšší.

 

Podle předpovědi dojde během pěti až deseti let k odchodu mnoha lidí ze „silných ročníků“ s výrazným zastoupením absolventů technických a přírodovědných zaměření. „To je skvělá příležitost pro ty mladé lidi, kteří se právě na techniku nebo přírodní vědy zaměří. Po dokončení studií budou pravděpodobně velmi žádaní, s minimální konkurencí dalších uchazečů vzhledem k tomu, kolik míst pro ně bude k dispozici,” dodává Tomáš Ervín Dombrovský.

 

Soutěž Vím proč může výuku fyziky, která vede mladé lidi k technickým oborům, také zatraktivnit. Videa na www.vimproc.cz mohou využívat fyzikáři při výuce, protože experimenty jsou vždy poutavější než výklad, tím spíš pokusy vrstevníků studentů. Natočená videa mohou autoři sdílet se svými kamarády, protože ti jim pak mohou udělit hlas a pomoci tak k ceně veřejnosti. Tou je v tomto případě vstup do Techmánie nebo IQ parku pro celou třídu.

 

Jan Pýcha


Napsat komentář