Začíná pátý ročník studentské soutěže kreativity Winston Econ Art


Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje již pátý ročník kreativní soutěže s názvem Winston Econ Art. Nabízí tak možnost studentům neuměleckých středních a vysokých škol, včetně seniorů z Univerzit třetího věku, dokázat svou tvořivost i představivost a podělit se o své nadání.

 


[ad#obsah]

 

Studenti budou soutěžit celkem v 8 kategoriích rozdělených do tří skupin – fotografie, grafika a film. Přihlašovat své práce bude možné od 15. prosince 2012 do 15. ledna 2013. Ze všech přihlášených děl vybere vítěze odborná komise složená ze zástupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže a odborníků z fotografické, grafické a video praxe. Vítězná díla se dočkají slavnostní prezentace na galavečeru dne 7. 3. 2013, kde za ně jejich autoři převezmou ceny z rukou významných osobností z oblasti grafiky, fotky a filmu.

 

Cílem soutěže je poukázat na talent a dovednosti studentů, kteří sice nestudují umělecké školy, ale i tak dokáží vytvořit zajímavá díla. Ať už se jedná o fotografie, grafiku nebo krátké filmy, soutěž Winston Econ Art podporuje a motivuje studenty, aby ukázali, co umí. Cílem je především kreativní vyjádření sama sebe pomocí uvedených technologií,“ uvedl za organizátory soutěže Winston Econ Art Ing. Zdeněk Vondra a dodal: „Letošní webové stránky soutěže a vůbec veškerou související grafiku jsme cíleně rozpixelovali, abychom připomněli, že pixel je základním stavebním kamenem všech grafických a multimediálních děl.“

 

Fotografie
V kategorii Fotografie si mohou soutěžící vybrat mezi čtyřmi podkategoriemi – Produktová/reklamní, Světlo, tma a odlesky, Urban Art a Okno do duše. Produktové fotografie jsou určeny k marketingovým a reklamním účelům, může se jednat o fotografii propagující firmu, koncert a jiné. Ve spíše abstraktní podkategorii zabývající se soubojem světla, stínu a odlesků záleží zcela na autorovi, jak pojme koncepci díla. Stopy člověka do krajiny, jeho interakci s městem, soulad či protiklady budou znázorněny v kategorii Urban Art. Portrétní, dokumentární i aranžovanou formou mohou studenti zachytit charakter, záliby či chování a emoce osoby v kategorii Okno do duše. Každý soutěžící smí přihlásit nanejvýš čtyři fotografie.

 

Grafika
V rámci této kategorie se studentům nabízí možnost soutěžit ve třech oblastech – Firemní publikace, Reklamní plakát a Web-design. Firemní publikace vyžaduje jednotný vizuální styl organizace prezentovaný logem a alespoň třemi příklady jeho aplikace (např. vizitka). Pojetí reklamního plakátu se vyvíjí od propagovaného produktu. Může se jednat o výtvarně propracované dílo či čistě reklamní materiál. V rámci podkategorie Web-design bude hodnoceno vizuální pojetí ve formě obrázku, nikoli funkčnost webu. Každý soutěžící smí přihlásit nanejvýš tři grafické práce.

 

Film
V této kategorii je žánr i pojetí zcela na autorovi. Délka snímku by však neměla přesáhnout 10 minutovou hranici. Každý soutěžící smí přihlásit neomezené množství filmů.

 

Filmové práce jsou nejnáročnější na vytvoření a často vyžadují spolupráci několika členného týmu. V této kategorii jsme zatím vždy zaznamenali nejmenší počet přihlášených děl. Proto bych chtěl studentům zdůraznit, že v této zdánlivě nejnáročnější kategorii může být paradoxně největší šance na výhru. Téma je zcela volné. Těším se na přihlášená díla,“ doplnil Ing. Vondra.

 

Víc informací na www.winstoneconart.cz

 

Partnery soutěže jsou Foto Škoda, MasterCard Europe, easyJet, Zoner Photo Studio a Zoner Press.

 

Přehled kategorií Winston Econ Art 2012

Fotografie (denní studium neuměleckých středních a vysokých škol a studenti universit 3. věku)

  • Produktová/ reklamní fotografie
  • Světlo, tma a odlesky
  • Urban Art
  • Okno do duše

Grafika

  • Firemní styl/ firemní publikace
  • Reklamní plakát
  • Web-design

Film

  • Film

 

 

O Winston Econ Art
Kreativní studentskou soutěž Winston Econ Art 2012 vyhlašuje již pátým rokem grafická a multimediální laboratoř Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti neuměleckých VŠ a SŠ zde mají možnost ukázat svou tvořivost a představivost a prezentovat se jako nadaní a kreativní tvůrci fotografií, grafiky a filmu. Soutěž je určena všem studentům denního studia neuměleckých vysokých škol včetně studentů Univerzit třetího věku a neuměleckých středních škol. Díla je možné přihlašovat na www.winstoneconart.cz v období 15. prosince 2012 až 15. ledna 2013.

 

Anna Suchá


Napsat komentář