Vysoké školy stále nabírají


Podat si přihlášku na vysokou školu je možné i necelý měsíc před startem nového akademického roku. Některé vysoké školy tento krok navíc umožní až do samého konce vysokoškolských prázdnin, tedy přibližně do konce září.

 

 

[ad#obsah]

 

 

Existují dva způsoby, jak se nyní dostat na vysokou školu, i když jsou seznamy přijatých uchazečů pro příští akademický rok už ve většině případů uzavřené. Některé školy (především školy veřejné) totiž mají volná místa, neboť studenti, kteří si podali přihlášku na více škol, mohli být také na více škol přijati a pak si jednoduše vybrali pouze jednu z nich. V důsledku toho tedy uvolnili své místo dalším zájemcům. Jak uvedl pro Lidové noviny proděkan pro studium Dan Šťastný z Národohospodářské fakulty VŠE, na tato volná místa se však automaticky nemusejí dostávat zájemci, kteří se při přijímacím řízení umístili těsně pod postupovou hranicí: „Samozřejmě bychom mohli vzít ty, kdo skončili takzvaně pod čarou, ale nechceme to dělat mechanicky, protože si myslíme, že může existovat člověk, který má předpoklady ke studiu větší, a jenom se k nám prostě nepřihlásil.“ Počet takto uvolněných míst se tedy relativně rychle mění a podchytit je je často otázkou štěstí.

 

Druhou skupinou škol, ve kterých je situace s místy přehlednější, jsou školy soukromé. Ty tradičně přijímají své svěřence až do začátku nového akademického roku a jejich flexibilita může v tomto ohledu zachránit nejen studenty, kteří jinde neuspěli, ale i ty, kteří si například v průběhu prázdnin uvědomili, že obor, na který se dostali, nemusí být ten pravý. „I když to tak čas od času lidé chápou, soukromé školy nejsou plné studentů bohatých rodičů, kteří se nedostali na veřejné školy,“ vysvětluje situaci kvestor jedné z nich, Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, Radek Řechka. „V první řadě se k nám hlásí studenti, kteří vědí, proč chtějí studovat právě na VŠMIE. V září to pak bývají především studenti, kteří si uvědomili, že by se rádi zaměřili na některý z našich oborů. A výjimkou nejsou ani ti, kteří uspěli už dřív u jiných přijímaček. Jde často o studenty, kteří se dostali na takzvané pojistky, tedy školy, kde měli větší šanci na přijetí. Když se pak ale na takovou školu dostanou, občas si v průběhu prázdnin uvědomí, že ji vlastně studovat nechtějí, že nechtějí ztrácet zbytečně rok života, a poohlížejí se po alternativě, tedy v našem případě po IT, ekonomice nebo právu.

 

Kvalita soukromých vysokých škol (převzato z webu www.nedaljsemto.cz)

O soukromých vysokých školách a jejich kvalitě se toho již napsalo hodně. Samozřejmě existují dobré i horší soukromé vysoké školy, instituce prestižní a méně známé. Přesto je ale možné informace o nich částečně zobecnit.

 

  1. Studium mívá obvykle špičkovou úroveň právě díky tomu, že soukromé VŠ jsou podnikatelské subjekty, které mohou na trhu přežít jen díky kvalitě svých služeb. Mezi ně patří zejména kvalitní výuka a vyučující.
  2. Soukromé VŠ mají méně studentů a díky tomu bývá studium poněkud komornější a také je o hodně větší šance, že student nebude jen číselnou položkou v mnohasetčlenném seznamu.
  3. Na soukromých VŠ častěji vyučují (kromě akademiků) také praktici. Soukromé VŠ se snaží zatraktivnit většinu svých oborů např. tím, že najímají známé a uznávané odborníky z praxe. Existuje tedy velká šance, že studium nebude zaměřeno jen na teoretické znalosti, ale především pro následné uplatnění absolventů v praxi.
  4. Na některých soukromých VŠ není nutné skládat přijímací zkoušky. Přijetí studentů je tedy jednodušší a také díky tomu existuje možnost přijímat studenty až do konce září.
  5. Náročnost některých soukromých vysokých škol není nízká. Zakořeněné klišé o tom, že si na soukromých školách člověk titul kupuje, neplatí zdaleka všude. Proto je potřeba velmi dobře vybírat
  6. Některé školy nabízejí velmi zajímavé kombinace oborů. Je možné najít školy, ve kterých získáte znalosti například nejen ekonomického charakteru, ale také právní a IT dovednosti. Podobnou příležitost vám neposkytnou žádné školy veřejné.

 

 

Mgr. Roman Hřebecký


Napsat komentář