Vysoká škola obchodní otevírá nový studijní obor – Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy


Nový bakalářský obor s názvem Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy se začne vyučovat na Vysoké škole obchodní v Praze od následujícího akademického roku. Absolventi ukončí studium jako kvalifikovaní personalisté, specializovaní na rozvoj lidských zdrojů v podnicích, tedy na vzdělávání a s tím související kariérní plánování a profesní růst zaměstnanců.

 


[ad#obsah]

 

Tento nový obor mohou zájemci na Vysoké škole obchodní v Praze (VŠO) studovat již od zimního semestru akademického roku 2015/2016. Během tříletého bakalářského studia posluchači získají odborné znalosti a dovednosti z podnikové ekonomiky, dopravních oborů a zejména personálního řízení zaměřeného na kariérní růst zaměstnanců, na firemní a agenturní vzdělávání a na poradenství.

 

Vysoká škola obchodní klade při rozvíjení kompetencí studentů u všech svých studijních oborů značný důraz na získání praktických zkušeností, které jsou výhodou při uplatnění na trhu práce. „Také v rámci Rozvoje lidských zdrojů v ekonomice dopravy studenti ve dvou semestrech absolvují povinnou praxi a po celou dobu studia budou v úzkém kontaktu s odborníky z oboru. Samozřejmostí a přidanou hodnotou naší školy je i studium dvou cizích jazyků,“ říká Pavel Neset, prorektor pro studijní záležitosti z Vysoké školy obchodní v Praze.

 

Absolventi mohou získat v praxi uplatnění jako ekonomové – personalisté s výše uvedenou specializací v podnicích dopravy a služeb, ale také ve státní správě a připraveni budou i na zahájení vlastní podnikatelské aktivity.

 

Bakalářský studijní obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy je prostupný, lze na něj navázat na VŠO magisterskými obory Management cestovního ruchu anebo Management leteckých podniků. Veškeré studijní obory nabízené na VŠO jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Více o možnostech studia na VŠO se dozvíte na www.vso.cz nebo na některém ze dnů otevřených dveří. Nejbližší termín je 25. února 2015.

 

Barbora Dušková


Napsat komentář