VŠO otevírá jednosemestrální studium v angličtině


Vysoká škola obchodní otevře v zimním semestru 2013 nové jednosemestrální studium v anglickém jazyce Business in Global Economy. Studium je určeno stávajícím studentům VŠO a novým uchazečům z České republiky i ze zahraničí. Jeho absolventi získají certifikát, který zvýší jejich šance na uplatnění na mezinárodním trhu práce.

 


[ad#obsah]

 

“Modul Business in Global Economy se orientuje na ekonomickou tématiku z mezinárodního pohledu. Právě toto specifické zaměření posiluje jedinečnost studia,“ říká rektorka VŠO, prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

 

Studenti se seznámí s oblastí mezinárodních financí a trhů, s obchodem ve střední a západní Evropě a s problematikou mezinárodního cestovního ruchu. Součástí výuky budou i předměty zaměřené na management, nová média a marketing. Přednášky obohatí exkurze, které si uchazeči budou moci vybrat podle svých preferencí. Vyučujícími jsou pedagogové z Vysoké školy obchodní, externisté z dalších domácích i zahraničních univerzit i odborníci z praxe.

 

Kurz je vyučován v anglickém jazyce a je přístupný studentům magisterských studijních programů z České republiky i uchazečům ze zahraničí. „Studium je určeno studentům vyšších ročníků bakalářského studia a studentům magisterského studia. Očekáváme zájemce z partnerských škol VŠO a zahraniční studenty z programů Erasmus a Free movers,“ doplňuje doc. Ing. Alžběta Kiráľová, PhD, prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy.

 

Absolventi získají po skončení modulu certifikát o absolvování.

 

Studium přinese studentům nové akademické znalosti i profesní dovednosti. „Hlavním cílem je seznámit studenty s oblastí mezinárodního obchodu a managementu a zvýšit jejich šanci na uplatnění v mezinárodním prostředí,“ říká Alžběta Kiráľová a doplňuje: „Všem studentům VŠO přinese další příležitost k navázání nových mezinárodních kontaktů a k prohloubení inspirativního multikulturního studijního prostředí na škole.“

 

Tereza Augustinová


Napsat komentář